Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 146, poz. 678 z 1996

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 10 października 1996 r. o ratyfikacji Konwencji o odpowiedzialności osób utrzymujących hotele za rzeczy wniesione przez gości hotelowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1996-10-10
Data wejscia w życie:1996-12-28
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 146, poz. 678 z 1996


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

USTAWA z dnia

 1996 r.   

 

  cych   

 

 

 Art. 1. 

 

 

   

   

  ! e "

   #$ ! #%&' (


Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1996 r. Nr 146, poz. 678.

Art. 2. 

   ) #*  !)

(

24-02-99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 146, poz. 678 z 1996 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 146, poz. 681 z 1996

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 146, poz. 683 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 1996 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 146, poz. 685 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 grudnia 1996 r. w sprawie treści, wzorów i sposobu umieszczania napisów ostrzegających przed szkodliwością używania tytoniu oraz informacji o zawartości substancji smolistych i nikotyny, a także w sprawie dopuszczalnej zawartości substacji szkodliwych w wyrobach tytoniowych i sposobu ustalania ich zawartości.

 • Dziennik Ustaw Nr 146, poz. 684 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie zasad przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby w Straży Granicznej nie mających wykształcenia średniego.

 • Dziennik Ustaw Nr 146, poz. 682 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłaty za udzielenie informacji z rejestru skazanych oraz sposobu jej uiszczania.

 • Dziennik Ustaw Nr 146, poz. 679 z 1996

  Ustawa z dnia 10 października 1996 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-16 poz. 225

  Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o ratyfikacji Konwencji o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzonej w Hadze dnia 19 października 1996 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-05 poz. 1523

  Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o ratyfikacji Europejskiej konwencji o koprodukcji filmowej, sporządzonej w Strasburgu dnia 2 października 1992 r.

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-07 poz. 530

  Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji o przekazywaniu osób skazanych.

 • Dziennik Ustaw z 2012-08-02 poz. 882

  Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-27 poz. 1923

  Ustawa z dnia 23 lipca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji odnoszącej się do ekstradycji między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonej w Dublinie dnia 27 września 1996 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.