Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 262 z 1996

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1996-02-02
Data wejscia w życie:1996-06-09
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 262 z 1996


269.tn1\BL

1

Dz.U. 1996 Nr 58 poz. 262 USTAWA z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych

Art. 1. W ustawie z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. Nr 85, poz. 428, z 1994 r. Nr 76, poz. 344 oraz z 1995 r. Nr 124, poz. 601) wprowadza się następujące zmiany:


1) w art. 13 pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4) wydawanie opinii o przedkładanych przez zarządy gmin informacjach o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, o wnioskach sporządzonych przez komisję rewizyjną w sprawie absolutorium oraz o udzielonych zamówieniach publicznych,";

2) w art. 19 w ust. 2 skreśla się wyrazy "pkt 1-6". Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 262 z 1996 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 266 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania zaświadczeń żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz trybu postępowania przed tymi organami.

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 265 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 261 z 1996

  Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 264 z 1996

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzonej w Bernie dnia 19 stycznia 1979 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 263 z 1996

  Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona w Bernie dnia 19 września 1979 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej

  Audytor wewnętrzny Urzędu Gminy zapowiada kontrolę kompleksową w ośrodku pomocy społecznej. Kontrola ma obejmować między innymi kontrolę finansową od 1 stycznia (...)

 • Ustawa antylichwiarska a oprocentowanie weksla

  Czy ustawa "antylichwiarska" z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2005r.), która wejdzie (...)

 • Właściwość urzędu skarbowego

  W spółce z o.o. w styczniu 2007 r. wszystkie udziały kupił od Polaka Duńczyk. Gdy właścicielem był Polak, spółka rozliczała się podatkowo w Urzędzie Skarbowym (...)

 • Obowiązek informacji o zmianie zamieszkania

  Czy podczas trwającego stosunku pracy pracownik jest zobowiązany poinformować pracodawcę o zmianie miejsca zamieszkania (nie dotyczy to miejsca zameldowania) i w jakim (...)

 • Ustawa o świadku koronnym

  Ustawa o świadku koronnym, jak wynika z przepisów końcowych , obowiązuje do 1 września 2006 roku. Czy oznacza to, że po 1 września nie maja już zastosowania te przepisy? (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-29 poz. 1790

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

 • Dziennik Ustaw z 1996-06-27 poz. 474

  Ustawa z dnia 27 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej.

 • Dziennik Ustaw z 1992-02-28 poz. 143

  Ustawa z dnia 28 lutego 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe.

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-07 poz. 520

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-24 poz. 431

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.