Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 639 z 1998

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zlecania zadań państwowych jednostkom niepaństwowym oraz wykazu tych zadań.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1998-07-31
Data wejscia w życie:1998-08-05
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 639 z 1998pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 639 z 1998 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 641 z 1998

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 640 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu gmin, na których obszarze wystąpiła powódź w 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 638 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 644 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 642 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, pokrywania kosztów przyłączenia, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców.

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 643 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 1998 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-06 poz. 297

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra – Członka Rady Ministrów Jacka Cichockiego

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-14 poz. 162

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, oraz terytorialnego zasięgu ich działania

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-20 poz. 698

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin adwokacki oraz wykazu tytułów aktów prawnych

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-08 poz. 450

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu określenia zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-02-15 poz. 113

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.