Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 863 z 1998

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1998-10-19
Data wejscia w życie:1998-11-28
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 863 z 1998pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 863 z 1998 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 871 z 1998

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 października 1998 r. sygn. akt K. 7/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 865 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia stałych komitetów Rady Ministrów.

 • Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 864 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 1998 r. w sprawie opłat za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 869 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i wykorzystywania środków budżetowych związanych z działalnością sądów wojskowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 868 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania cen węgla brunatnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 866 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 1998 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 862 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz zasad ustalania opłat za wodę i wprowadzanie ścieków.

 • Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 870 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 132, poz. 867 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem, w tym rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach.

zamów dokument

Porady prawne

 • Kwalifikacje członków rady nadzorczej

  W statucie firmy w której większościowy pakiet udziałów posiada "prywatny" inwestor, zapisano, że kandydatem na członka Rady Nadzorczej wybieranym przez pracowników (...)

 • Wymagania dla kandydatów do spółek Skarbu Państwa

  Czy kandydaci na członków rad nadzorczych i członków zarządu spółek Skarbu Państwa muszą legitymować się ukończonymi kursami dotyczących tych stanowisk?

 • Członek RN przedsiębiorstwa państwowego

  Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba ubiegająca się o członkostwo w radzie nadzorczej firmy państwowej? Kto może przystąpić (po odbyciu kursu) do egzaminu państwowego, (...)

 • Wymagania dla członków Rady Nadzorczej

  W firmie, w której większościowy pakiet udziałów posiada \"prywatny\" inwestor, zarządzono przeprowadzenie wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników. (...)

 • Procedura wyborów do Rady Pracowniczej

  W wymaganym terminie , tj. we wrześniu 2006 roku poinformowaliśmy pracowników naszej firmy o możliwości zorganizowania wyborów do rady pracowniczej (powołania rady). (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-21 poz. 582

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na członków rad nadzorczych spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna”, spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna” oraz spółek radiofonii regionalnej

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-29 poz. 596

  Ustawa z dnia 8 maja 2002 r. o likwidacji Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz o zmianie ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego i ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 • Dziennik Ustaw z 1994-08-26 poz. 473

  Ustawa z dnia 26 sierpnia 1994 r. o regulacji rynku cukru i przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym.

 • Komunikat UE z 2010-05-12 nr 123 poz. 1

  Decyzja Rady z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie mianowania członków oraz zastępców członków z Grecji – Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa (...)

 • Komunikat UE z 2009-10-13 nr 245 poz. 17

  Decyzja Rady z dnia 9 października 2009 r. w sprawie mianowania członków oraz zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Zabezpieczenia Społecznego (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.