Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 356 z 1998

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1998-04-24
Data wejscia w życie:1998-05-21
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 356 z 1998pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 356 z 1998 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 353 z 1998

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Studiów Strategicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 352 z 1998

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1998 r. w sprawie organizacji pracy, składu oraz zasad wynagradzania członków komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 357 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego udszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 355 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 361 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia wykazu oraz centralnej ewidencji osób, wobec których w postępowaniu upadłościowym orzeczono zakaz prowadzenia określonej działalności.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 354 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych skór surowych i wyprawionych w 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 362 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłączenie na podstawie certyfikatu zgodności.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 360 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie trybu sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości, handlowego statku morskiego lub statku żeglugi śródlądowej w postępowaniu upadłościowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 359 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie szczególnych kwalifikacji oraz warunków wymaganych od kandydatów na syndyków upadłości.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 358 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia syndyka upadłości i zarządcy odrębnego majątku.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 363 z 1998

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 kwietnia 1998 r. - sygn. akt K. 10/97.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 351 z 1998

  Ustawa z dnia 20 marca 1998 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.