Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 134 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz określenia ich zasięgu terytorialnego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-02-18
Data wejscia w życie:1999-03-03
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 134 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 14 poz. 134 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz określenia ich zasięgu terytorialnego. Na podstawie art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126) zarządza się, co następuje: §


1. Tworzy się okręgowe komisje egzaminacyjne z siedzibami w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Łomży, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu, zwane dalej „Komisjami”. §

2. Zasięg terytorialny działania Komisji obejmuje:

1) Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku : województwo kujawsko-pomorskie i pomorskie,

2) Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Katowicach: województwo śląskie,

3) Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie: województwo lubelskie, małopolskie i podkarpackie,

4) Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi: województwo łódzkie i świętokrzyskie,

5) Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży: województwo podlaskie i warmińskomazurskie,

6) Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu: województwo lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie,

7) Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie : województwo mazowieckie,

8) Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu: województwo dolnośląskie i opolskie. §

3. Organizację Komisji określa statut nadany przez Ministra Edukacji Narodowej. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-25

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 134 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 133 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie rodzajów, zasad tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz zasad działania placówek doskonalenia nauczycieli.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 132 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 131 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 130 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego oraz warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego podręczników i zalecania środków dydaktycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 129 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 128 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 127 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 126 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i placówek.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 125 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie określenia typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych oraz zasad ich działania, a także sposobu i terminu wprowadzenia nowych typów szkół artystycznych oraz przekształcenia dotychczasowych szkół w szkoły nowego typu i ich funkcjonowania w systemie oświaty.

 • Dziennik Ustaw Nr 14, poz. 124 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i terminów dostosowania działalności dotychczasowych szkół podstawowych do wymogów nowego systemu szkolnego oraz tworzenia gimnazjów.

zamów dokument

Porady prawne

 • Wynagrodzenie nauczyciela za godziny nadliczbowe

  Czy są jakieś przepisy regulujące zasady wynagradzania nauczycieli - szczególnie chodzi o kadrę kierowniczą- za godziny ponadwymiarowe?

 • Dodatek za wysługę lat dla pracownika emeryta

  Czy nauczyciel-emeryt zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin (mniej niż pół etatu) ma prawo do 20% dodatku za wysługę lat?

 • Wynagrodzenie dla nauczycieli za nadgodziny

  Czy jest podstawa prawna regulująca zasady wynagradzania nauczycieli, (głównie dyrektorów i wicedyrektorów) za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, kiedy przypadają (...)

 • Prawo wglądu do treści pytań egzaminacyjnych

  Zdawałem egzamin teoretyczny na prawo jazdy. Mam wątpliwości co do odpowiedzi na niektóre pytania zawarte w teście. Czy przysługuje mi prawo wglądu do treści pytań (...)

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-27 poz. 417

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz określenia ich zasięgu terytorialnego.

 • Monitor Polski 2000 nr 23 poz. 486

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 lipca 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski 2010 nr 38 poz. 527

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2004 nr 14 poz. 226

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2004 r.w sprawie wzorów pieczęci okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-30 poz. 97


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.