Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 195 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zajęć, których wykonywanie jest zabronione osobom dotkniętym chorobami wenerycznymi.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-02-16
Data wejscia w życie:1999-03-27
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 195 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 21 poz. 195

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 16 lutego 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zajęć, których wykonywanie jest zabronione osobom dotkniętym chorobami wenerycznymi. Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 16 kwietnia 1948 r. o zwalczaniu chorób wenerycznych (Dz.U. z 1949 r. Nr 51, poz. 394) zarządza się, co następuje: §


1. Uchyla się rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 sierpnia 1958 r. w sprawie zajęć, których wykonywanie jest zabronione osobom dotkniętym chorobami wenerycznymi (Dz.U. Nr 56, poz. 276 i z 1990 r. Nr 6, poz. 40). §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 195 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 183 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 191 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, szczegółowych zasad, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowej oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 187 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 186 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 26 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za udzielenie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz za udostępnienie dokumentacji przetargu.

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 184 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 196 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 1999 r. sygn. akt SK. 4/98

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 189 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie nadania statutu Powszechnej Kasie Oszczędności - bankowi państwowemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 188 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 194 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłat za zezwolenie na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 190 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych, jakie powinni posiadać strażacy Państwowej Straży Pożarnej na określonych stanowiskach służbowych, oraz etatów stopni służbowych dla poszczególnych stanowisk.

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 193 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 192 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 11 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie cywilnych lotnisk, lądowisk i lotniczych urządzeń naziemnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 185 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad wpisywania do wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz ustalenia ich wykazu.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.