Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 519 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Studiów Strategicznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-06-02
Data wejscia w życie:1999-06-09
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 519 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 51 poz. 519 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 2 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Studiów Strategicznych. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Rządowym Centrum Studiów Strategicznych (Dz.U. Nr 106, poz. 495 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1997 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Studiów Strategicznych (Dz.U. Nr 4, poz. 20 i z 1998 Nr 55, poz. 353) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 marca 1999 r. Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1999 r. (poz. 519) TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO* A. Dla pracowników (z wyłączeniem pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i obsługi) Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I 710-820 II 720-840 III 730-870 IV 750-910 V 760-970 VI 785-1070 VII 800-1170 VIII 830-1270 IX 870-1380 X 890-1490 XI 920-1590 XII 950-1725 XIII 970-1860 XIV 1000-2010

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI

1045-2160 1100-2310 1190-2480 1280-2650 1390-2830 1500-3090 1600-3400

B. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i obsługi Kategoria zaszeregowania 1 I II III IV V VI VII VIII IX X --------------------* Wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego po przeliczeniu stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu przeliczenia przychodu w związku z wprowadzeniem obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie społeczne przez ubezpieczonych (Dz.U. Nr 153, poz. 1006).

Kwota w złotych 2 600-690 605-700 610-730 620-760 630-790 640-825 655-870 670-920 685-970 700-1030

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 519 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 522 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów państwowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 521 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium.

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 520 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 526 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 525 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pienieżnego w zamian za umundurowanie.

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 524 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 523 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych w 1999 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2005-02-15 poz. 218

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-29 poz. 2745

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji

 • Dziennik Ustaw z 1999-12-29 poz. 1239

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji.

 • Dziennik Ustaw z 1999-12-29 poz. 1241

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji.

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-26 poz. 1308

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.