Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 576 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-06-15
Data wejscia w życie:1999-06-30
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 576 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 55 poz. 576 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie. Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz.U. Nr 96, poz. 590, z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje: §


1. 1. Tworzy się z dniem 1 lipca 1999 r. państwową wyższą szkołę zawodową pod nazwą „Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie”, zwanej dalej „Uczelnią”.

2. Siedzibą Uczelni jest miasto Leszno. §

2. Uczelnia prowadzi następujące specjalności zawodowe:

1) elektrotechnika z informatyką techniczną,

2) eksploatacja i diagnostyka maszyn,

3) produkcja i zarządzanie w rolnictwie,

4) gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna,

5) edukacja zdrowotna,

6) edukacja muzyczna z pedagogiką opiekuńczo-wychowawczą,

7) edukacja muzyczna z muzyką estradową. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 576 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 588 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 1999 r. sygn. akt P. 4/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 586 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na niektóre nasiona buraków cukrowych przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 585 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na niektóre towary przywożone z zagranicy do celów wojskowych, ochrony bezpieczeństwa państwa, policyjnych, więziennictwa i obsługi granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 584 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu telekomunikacyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 583 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla zakładów produkujących części samochodowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 582 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy na potrzeby ochrony środowiska oraz środki techniczne dla leśnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 581 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na towary przywożone z zagranicy na potrzeby przemysłu hutniczego.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 580 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre maszyny i urządzenia przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 579 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre artykuły chemiczne przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 578 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 577 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 575 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 574 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, wypłaconych zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz kolejności zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 587 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 1999 r. sygn. akt K. 11/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 573 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad oraz trybu ustalania i wypłaty odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami zwalczania klęsk żywiołowych.

zamów dokument

Porady prawne

 • Wymiar urlopu po szkole zawodowej i technikum

  Ukończyłem trzyletnie technikum dzienne po trzyletniej szkole zawodowej. W związku z tym, ile lat należy doliczyć do należnego urlopu? Jak traktować szkoły wieczorowe (...)

 • Urlop - ukończenie studiów a wcześniejsza praca

  Jak należy naliczyć urlop osobie, która po skończeniu szkoły średniej pracowała 3 lata, następnie przerwała pracę i rozpoczęła studia (podczas studiów nie pracowała) (...)

 • Technikum wieczorowe a staż pracy

  Czy technikum wieczorowe 3-letnie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej jest wliczane do stażu pracy?

 • Prawa autorskie do pracy dyplomowej

  Czyją własnością jest praca dyplomowa ucznia średniej szkoły zawodowej? Czy na jej załączenie na szkolnej stronie internetowej potrzebna jest zgoda autora?

 • Licencjat a wymiar urlopu

  Czy osoba, która ukończyła studia licencjackie (3-letnie) ma prawo do doliczenia sobie przy obliczaniu wymiaru urlopu do okresu zatrudnienia 8 lat za ukończone studia (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-08-10 poz. 784

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 1999 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-05 poz. 1713

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie.

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-13 poz. 688

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie.

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-24 poz. 851

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-28 poz. 614

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.