Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 936 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 3 września 1999 r. o ustanowieniu Medalu Wojska Polskiego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-09-03
Data wejscia w życie:1999-11-16
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 936 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

USTAWA z dnia 3 września 1999 r.

Opracowano na podstawie: Dz. U. z 1999 r. Nr 84, poz. 936.

o ustanowieniu Medalu Wojska Polskiego

Art. 1. Ustanawia się Medal Wojska Polskiego w celu uhonorowania cudzoziemców oraz obywateli polskich zamieszkałych poza granicami Polski, którzy swoją działalnością szczególnie zasłużyli się w dziedzinie współpracy Wojska Polskiego z siłami zbrojnymi innych państw. Art. 2. Medal Wojska Polskiego może być nadany osobom, które:


1) aktywnie wspierały na arenie międzynarodowej pokojową działalność Wojska Polskiego,

2) przyczyniły się do rozwoju potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej,

3) szczególnie zasłużyły się w dziedzinie współdziałania w ramach jednostek wielonarodowych, w skład których wchodzą jednostki Wojska Polskiego, w tym przede wszystkim w integrowaniu dowództw, sztabów i jednostek wojskowych na wszystkich szczeblach dowodzenia (zarządzania),

4) przyczyniły się do popularyzacji dziejów i tradycji Wojska Polskiego na arenie międzynarodowej. Art. 3. Medal Wojska Polskiego dzieli się na trzy stopnie:

1) I stopień - Złoty Medal Wojska Polskiego,

2) II stopień - Srebrny Medal Wojska Polskiego,

3) III stopień - Brązowy Medal Wojska Polskiego. Art. 4.

1. Medal Wojska Polskiego nadaje Minister Obrony Narodowej.

2. Osoba, której nadano Medal Wojska Polskiego, otrzymuje odznakę Medalu i legitymację potwierdzającą jego nadanie.

2005-11-02

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

Art. 5.

1. Medal Wojska Polskiego tego samego stopnia może być nadany tej samej osobie tylko raz.

2. Osobie wyróżnionej Medalem Wojska Polskiego nie nadaje się tego Medalu w stopniu niższym od posiadanego. Art. 6.

1. Odznaką Medalu Wojska Polskiego jest okrągły medal o średnicy 36 mm, obramowany wieńcem z liści laurowych. W środku medalu umieszczony jest krzyż czteroramienny pokryty czerwoną emalią. W środku krzyża umieszczony jest srebrny orzeł ze znaku Ministerstwa Obrony Narodowej określony przez Ministra Obrony Narodowej na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 34, poz. 154 i z 1995 r. Nr 150, poz. 731). Między ramionami krzyża umieszczone są pęki promieni. Wieniec, obramowanie krzyża, pęki promieni oraz rewers, w zależności od stopnia Medalu, są złocone, srebrzone lub patynowane na brązowo. Na stronie odwrotnej umieszczony jest tłoczony napis "Wojsko Polskie".

2. Odznaka Medalu Wojska Polskiego zawieszona jest na wstążce długości 65 mm i szerokości 38 mm z tkaniny w pionowe paski, umieszczone symetrycznie względem środka, w kolorach: stalowym - szerokości 6 mm, złotym - szerokości 2 mm oraz khaki - szerokości 6 mm. Pośrodku wstążki jest pionowy białoczerwony pasek szerokości 10 mm.

3. Wzór graficzny odznaki Medalu Wojska Polskiego wraz ze wstążką i baretką określa załącznik do ustawy. Art. 7. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy tryb postępowania w sprawach o nadanie Medalu Wojska Polskiego, określając organy uprawnione do występowania z wnioskiem o nadanie Medalu, w tym w szczególności Szefa Sztabu Generalnego i dowódców rodzajów Sił Zbrojnych, oraz uwzględniając terminy rozpatrzenia wniosku,

2) wzór wniosku o nadanie Medalu Wojska Polskiego oraz wzór legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu,

3) sposób wręczania i zasady noszenia Medalu Wojska Polskiego,

4) zasady ewidencjonowania osób wyróżnionych Medalem Wojska Polskiego. Art. 8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

2005-11-02

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 936 z 1999 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

 • Wypadek w wojsku a zadośćuczynienie

  Mój mąż został powołany do służby wojskowej. Transport do koszar został zorganizowany przez Wojsko Polskie. Podczas transportu miał miejsce wypadek drogowy, w którym (...)

 • Ustawa o świadku koronnym

  Ustawa o świadku koronnym, jak wynika z przepisów końcowych , obowiązuje do 1 września 2006 roku. Czy oznacza to, że po 1 września nie maja już zastosowania te przepisy? (...)

 • Powołanie do wojska a ukończenie 28. roku życia

  23 lipca 2004 kończę 28 lat. Dostałem wezwanie do WKU. Studiuję na wyższej uczelni i prowadzę działalność gospodarczą. Czy otrzymam powołanie do wojska? Jeżeli (...)

 • Obliczanie odsetek od zaległych odsetek

  W jaki sposób należy obliczać odsetki od zaległych odsetek?

 • Rekompensata za mienie zabużańskie

  Proszę o informacje czy przy podziale spadku po ojcu, przysługuje mi prawo do dochodzenia ewentualnie wypłacanych w przyszłości rekompensat za mienie pozostawione poza (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-18 poz. 686

  Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o ratyfikacji Umowy o ustanowieniu Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-31 poz. 1012

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie Medalu za Zasługi dla Policji, sposobu wręczania i noszenia odznaki Medalu, prowadzenia ewidencji osób wyróżnionych i pozbawionych Medalu oraz wzorów odpowiednich dokumentów.

 • Monitor Polski 2013 poz. 570

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 112-7-2013 o mianowaniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

 • Dziennik Ustaw z 2011-02-15 poz. 160

  Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-21 poz. 1177

  Ustawa z dnia 21 października 1999 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.