Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1308 z 2000

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2000-12-22
Data wejscia w życie:2001-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1308 z 2000pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1308 z 2000 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1298 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1292 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do odliczenia poniesionych wydatków od podatku dochodowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1309 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1307 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie zezwolenia telekomunikacyjnego, trybu jego składania oraz rodzajów dokumentów wymaganych przy rozstrzygnięciu wniosku.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1306 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie wysokości i terminów uiszczania opłat za wydanie zezwolenia telekomunikacyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1297 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie wykazu czasopism specjalistycznych, do których stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0%, oraz warunków jej stosowania.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1296 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1295 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie kas rejestrujących.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1294 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie zezwolenia ogólnego na uznawanie za aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywów znajdujących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1293 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie zwolnienia niektórych płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1305 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie kształtowników i profili ze stali niestopowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1304 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia nieautomatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1303 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1302 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie wykazu dokumentów, które powinny być dołączone do wniosków o wydanie pozwolenia na wywóz niektórych olejów ropy naftowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1301 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych olejów ropy naftowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1300 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1299 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych towarów określonych w umowach międzynarodowych.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-29 poz. 1037

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników.

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-15 poz. 946

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1999 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania związanych ze zgłoszeniem wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-28 poz. 751

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego.

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-16 poz. 1070

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Służby Cywilnej

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-15 poz. 491

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Służby Cywilnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.