Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 357 z 2000

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2000-03-31
Data wejscia w życie:2000-04-18
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 357 z 2000pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 357 z 2000 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 362 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 361 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 365 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2000 r. w sprawie dodatkowych wpływów uzyskiwanych w wyniku kontroli przeprowadzanej przez funkcjonariuszy celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 371 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze organów administracji żeglugi śródlądowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 366 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 364 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz przyznawania funkcjonariuszom celnym nagrody rocznej

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 368 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wzoru oświadczenia o dochodach rodziny osoby ubiegającej się o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wzorów innych oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 363 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 367 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programów specjalnych przeciwdziałania bezrobociu.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 360 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 359 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 358 z 2000

  Ustawa z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy o języku polskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 370 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie zasad szkolenia członków kolegiów do spraw wykroczeń.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 356 z 2000

  Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 355 z 2000

  Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o własności lokali oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o własności lokali.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 369 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badań psychologicznych i psychiatrycznych w ośrodkach diagnostycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 354 z 2000

  Ustawa z dnia 17 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.