Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 75 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2001 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-02-08
Data wejscia w życie:2001-02-12
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 75 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 10                — 652 —                Poz. 75


75

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 lutego 2001 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Mikołajki Pomorskie. Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060) zarządza się, co następuje: §


1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Mikołajki Pomorskie. §

2. Datę wyborów przedterminowych wyznacza się na niedzielę 11 marca 2001 r. §

3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 2 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2001 r. (poz. 75)

KALENDARZ WYBORCZY Dzień, w którym upływa termin wykonania czynności wyborczych do 12 lutego 2001 r.

Treść czynności

— podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Mikołajki Pomorskie — podanie do publicznej wiadomości zarządzenia wojewody, w formie obwieszczenia, ustalającego liczbę radnych oraz ogłoszenie zarządzenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o: a) okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, b) liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu, c) siedzibie gminnej komisji wyborczej — powołanie przez wojewódzkiego komisarza wyborczego gminnej komisji wyborczej — sporządzenie spisu wyborców — zgłaszanie gminnej komisji wyborczej do zarejestrowania list kandydatów na radnych — powołanie obwodowych komisji wyborczych — ogłoszenie, w formie obwieszczenia, informacji o: a) numerach i granicach obwodów głosowania, b) siedzibach obwodowych komisji wyborczych — podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczeń gminnej komisji wyborczej, zawierających: a) informacje o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, b) dane o kandydatach wraz z ewentualnym oznaczeniem kandydatury nazwą lub skrótem nazwy partii politycznej lub organizacji popierającej kandydata — przesłanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców — przeprowadzenie głosowania

do 15 lutego 2001 r.

do 18 lutego 2001 r.

do 21 lutego 2001 r. do 25 lutego 2001 r. do 25 lutego 2001 r. (do godz.

2400) do 28 lutego 2001 r. do 1 marca 2001 r.

do 4 marca 2001 r.

10 marca 2001 r. 11 marca 2001 r. godz. 600—2000

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 75 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 74 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2001 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 76 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 73 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2001 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 81 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lutego 2001 r. w sprawie określenia wzoru informacji o zasiłkach, świadczeniach lub wynagrodzeniach z tytułu niezdolności do pracy, wypłaconych przez płatników składek, oraz sposobu jej sporządzania, przekazywania i korygowania.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 80 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 79 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia indywidualnego na obrót towarami o znaczeniu strategicznym, za wydanie certyfikatu importowego oraz za poświadczenie oświadczenia końcowego użytkownika.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 78 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie zezwoleń indywidualnych na obrót towarami o znaczeniu strategicznym oraz wzoru certyfikatu importowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 77 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 stycznia 2001 r. w sprawie dopuszczenia w 2001 r. wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

zamów dokument

Porady prawne

 • Czynne prawo wyborcze do rady gminy

  Kto posiada czynne prawo wyborcze do rady gminy?

 • Zasady wyborów na sołtysa

  Obecnie trwają wybory sołtysów. Kto je przeprowadza i zwołuje zebrania? Proszę wskazać regulacje prawne dotyczące wyborów sołtysa wsi.

 • Procedura wyborów do Rady Pracowniczej

  W wymaganym terminie , tj. we wrześniu 2006 roku poinformowaliśmy pracowników naszej firmy o możliwości zorganizowania wyborów do rady pracowniczej (powołania rady). (...)

 • Rezygnacja wójta

  Wójt naszej gminy zamierza ustąpić ze stanowiska z końcem roku ze względu na stan zdrowia, przed upływem kadencji. Czy w tej sytuacji muszą odbyć się nowe wybory (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.