Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 213 z 2001 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-03-16
Data wejscia w życie:2001-03-21
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 213 z 2001 - Strona 2


Strona 2 z 2

Dziennik Ustaw Nr 18                — 1003 —                Poz. 213


Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2001 r. (poz. 213)

STATUT MINISTERSTWA FINANSÓW §

1. Ministerstwo Finansów zapewnia obsługę Ministra Finansów właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 96, poz. 1118 i z 2000 r. Nr 8, poz. 93), do spraw:


1) budżetu,

2) finansów publicznych,

3) instytucji finansowych. §

2. W skład Ministerstwa Finansów wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Polityczny Ministra,

2) Biuro Ministra,

3) Departament Prawny,

4) Departament Budżetu Państwa,

5) Departament Finansów Samorządu Terytorialnego,

6) Departament Finansowania Sfery Budżetowej,

7) Departament Finansowania Bezpieczeństwa Państwa,

8) Departament Obsługi Funduszy Pomocowych,

9) Departament Polityki Zagranicznej,

10) Departament Międzynarodowej Integracji Gospodarczej,

11) Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki,

12) Departament Długu Publicznego,

13) Departament Gwarancji i Poręczeń,

14) Departament Systemu Podatkowego,

15) Departament Podatków Pośrednich,

16) Departament Podatków Bezpośrednich,

17) Departament Podatków Lokalnych i Katastru,

18) Departament Organizacji Skarbowości,

19) Departament Finansów Gospodarki Narodowej,

20) Departament Polityki Regionalnej i Rolnictwa,

21) Departament Instytucji Finansowych,

22) Departament Rachunkowości,

23) Departament Kontroli Skarbowej,

24) Departament Informacji Finansowej,

25) Departament Ceł,

26) Departament Gier Losowych i Zakładów Wzajemnych,

27) Departament Budżetu Resortu i Spraw Majątkowych,

28) Departament Informatyki,

29) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych,

30) Biuro Kadr i Szkolenia,

31) Biuro Prasowe,

32) Biuro Kontroli Resortowej,

33) Biuro Dokumentacji Skarbowej,

34) Biuro do Spraw Dyscypliny Finansów Publicznych. §

3. Obsługę zadań Ministra Finansów zapewniają w szczególności:

1) w zakresie działu budżet: a) Departament Budżetu Państwa, b) Departament Finansowania Sfery Budżetowej, c) Departament Państwa, Finansowania Bezpieczeństwa

d) Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, e) Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki, f) Departament Długu Publicznego, g) Departament Gwarancji i Poręczeń, h) Departament Finansów Gospodarki Narodowej, i) Departament Polityki Regionalnej i Rolnictwa,

2) w zakresie działu finanse publiczne: a) Departament Kontroli Skarbowej, b) Departament Ceł, c) Departament Gier Losowych i Zakładów Wzajemnych, d) Departament Podatków Pośrednich, e) Departament Podatków Bezpośrednich, f) Departament Systemu Podatkowego, g) Departament Podatków Lokalnych i Katastru, h) Departament Obsługi Funduszy Pomocowych, i) Departament Polityki Zagranicznej, j) Departament Organizacji Skarbowości, k) Biuro Dokumentacji Skarbowej,

3) w zakresie działu instytucje finansowe: a) Departament Instytucji Finansowych, b) Departament Informacji Finansowej, c) Departament Rachunkowości. §

4. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister Finansów.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 213 z 2001 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 212 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 211 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 210 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 216 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 214 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie gospodarczych procedur celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 215 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 marca 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej.

zamów dokument

Porady prawne

 • Dokumentowanie zakupu znaczków pocztowych

  Jak najlepiej wprowadzać w koszty zakup znaczków na listy? Po wysłaniu listu otrzymuje się dowód nadania i na żądanie pokwitowanie, które nie jest fakturą VAT ani (...)

 • Zmiana statut związku zawodowego, a moc prawna

  Czy podjęcie uchwały o zmianie zapisów statutu związku zawodowego ma moc prawną już w momecie podjęcia takiej uchwały czy też dopiero po zarejestrowaniu tych zmian (...)

 • Większość potrzebna do zmiany statutu spółdzielni

  Ilu członków spółdzielni jest potrzebnych na walnym zebraniu członków, by przegłosowano nowy statut?

 • Status fundatora fundacji

  Fundatorem w danej fundacji są dwie osoby fizyczne. W najbliższym czasie owe osoby wyjeżdżają za granicę i nie chcą już figurować jako fundatorzy w fundacji. Czy (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego

  Właśnie zdałam egzamin na nauczyciela mianowanego. Od kiedy moje wynagrodzenie powinno być wypłacane zgodnie ze stawką dla nauczyciela mianowanego? Od 1 marca czy może (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 382

  Zarządzenie Nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

 • Monitor Polski 2012 poz. 444

  Zarządzenie Nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

 • Monitor Polski 2012 poz. 655

  Zarządzenie Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki

 • Monitor Polski 2012 poz. 648

  Zarządzenie Nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

 • Monitor Polski 2012 poz. 683

  Zarządzenie Nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.