Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 299 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Funduszu Pracy samorządom województw i powiatów.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-03-20
Data wejscia w życie:2001-04-07
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 299 z 2001


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 27                — 1976 —                Poz. 299


299

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Funduszu Pracy samorządom województw i powiatów. Na podstawie art. 57a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa algorytm, szczegółowe zasady i terminy przekazywania przez Prezesa Krajowego Urzędu Pracy samorządom województw i powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie realizowanych zadań oraz szczegółowe zasady i terminy sporządzania przez zarządy województw i powiatów sprawozdań z wykorzystania środków przekazanych z Funduszu Pracy. § 2.

1. Prezes Krajowego Urzędu Pracy przekazuje samorządom powiatów środki Funduszu Pracy na realizowanie zadań określonych w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, zwanej dalej „ustawą”:

1) w pkt 1, 6, 10, 12, 14 i 30 dotyczących finansowania zasiłków i innych obligatoryjnych świadczeń,

2) w pkt 2—5, 7, 8, 13, 26, 27, 29 i 30a dotyczących finansowania programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu,

3) w pkt 9, 11, 15, 16, 25 oraz w pkt 17 w części dotyczącej finansowania eksploatacji systemu informatycznego w urzędach pracy, a także w pkt 18—20 w zakresie dotyczącym i realizowanym przez powiatowe urzędy pracy.

2. Prezes Krajowego Urzędu Pracy przekazuje samorządom województw środki Funduszu Pracy na realizowanie zadań wymienionych w art. 57 ust. 1 ustawy — w pkt 1, 8, 9, 11, 16, 19 oraz w pkt 17 w części dotyczącej eksploatacji systemu informatycznego. § 3.

1. Wielkość środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatów na realizację zadań wymienionych w § 2 ust. 1 ustala się według następującego wzoru algorytmu: Kp = Op + Ap + Pp gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

1) Kp — łączna kwota środków ustalona dla samorządu powiatu na realizację zadań wymienionych w § 2 ust. 1,

2) Op — kwota środków ustalona dla samorządu powiatu na realizację zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1,

3) Ap — kwota środków ustalona dla samorządu powiatu na realizację zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2,

4) Pp — kwota środków ustalona dla samorządu powiatu na realizację zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 3.

2. Wielkość środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatów na realizację zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1 jest równa kwocie środków niezbędnych na ich realizację.

3. Wielkość środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatów na realizację zadań wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2 ustala się według następującego wzoru algorytmu: Lp x Wa x Wb x Wc x Wd Ap = 0,8 x Pa x ———————————— + K Lk gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

1) Pa — kwota środków przewidziana w planie Funduszu Pracy na realizację zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2,

2) Lp — liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie, według stanu na dzień 30 września roku poprzedniego,

3) Wa — współczynnik korygujący uwzględniający wysokość stopy bezrobocia w powiecie, według stanu na dzień 30 września roku poprzedniego, wynoszący: a) 1,0 — dla powiatów, w których stopa bezrobocia nie przekraczała połowy przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, b) 1,2 — dla powiatów, w których stopa bezrobocia nie przekraczała przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, c) 1,4 — dla powiatów, w których stopa bezrobocia nie przekraczała 1,5-krotnej przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, d) 1,6 — dla powiatów, w których stopa bezrobocia nie przekraczała 2,0-krotnej przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, e) 1,8 — dla powiatów, w których stopa bezrobocia przekraczała 2,0-krotną przeciętną stopę bezrobocia w kraju,

4) Wb — współczynnik korygujący uwzględniający udział długotrwale bezrobotnych (ponad 12 miesięcy) w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie, według stanu na dzień 30 września roku poprzedniego, wynoszący: a) 1,0 — dla powiatów, w których udział długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych nie przekraczał połowy przeciętnego udziału długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w kraju,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 299 z 2001 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Wydatkowanie środków z ZFŚS

  Nasz były pracownik zwrócił się do firmy z wnioskiem o wypłatę zapomogi losowej z tytułu ciężkiej i przewlekłej choroby (porusza się na wózku inwalidzkim). Czy (...)

 • Pożyczka dla pracownika w braku ZFŚS

  Czy zakład pracy nie posiadający funduszu socjalnego może udzielić swojemu pracownikowi pożyczki na cele socjalno - mieszkaniowe?

 • Używanie wizerunku godła i herbu

  Jakie są warunki używania herbu miasta lub godła państwowego w publikacji papierowej lub na stronie internetowej?

 • Koszt wypłaty środków z ZFŚS a prowizja bankowa

  Firma zgodnie z obowiązującymi przepisami tworzy ZFŚS, z którego wypłaca, określone ustawą i regulaminem wewnętrznym, świadczenia. Przy płatności każdego świadczenia (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-30 poz. 425

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Funduszu Pracy samorządom województw i powiatów.

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-30 poz. 118

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-17 poz. 443

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przekazywania inwestycji centralnych samorządom województw i powiatom oraz wykazu inwestycji centralnych podlegających przekazaniu.

 • Dziennik Ustaw z 2007-12-28 poz. 1782

 • Dziennik Ustaw z 2008-11-26 poz. 1297

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.