Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 321 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zadań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-03-20
Data wejscia w życie:2001-04-21
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 321 z 2001


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 29                — 2111 —                Poz. 321


321

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zadań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158) zarządza się, co następuje: §


1. Do szczegółowych zadań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości należy:

1) udostępnianie przedsiębiorcom informacji dotyczących w szczególności: a) obowiązujących przepisów prawa w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, b) przepisów prawa obowiązujących w Unii Europejskiej, c) procedur administracyjnych i celnych obowiązujących na rynkach zagranicznych, d) możliwości eksportowych,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 321 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 326 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zamknięcia niektórych przejść granicznych na zachodnim odcinku granicy państwowej oraz ograniczenia ruchu przez te przejścia.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 324 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 325 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 323 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 322 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 320 z 2001

  Ustawa z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej, ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego, ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawy - Kodeks celny, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej i ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-15 poz. 1248

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

 • Monitor Polski 2012 poz. 852

  Zarządzenie Nr 102 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Kosmicznej w Polsce

 • Dziennik Ustaw z 2005-11-10 poz. 1923

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-09 poz. 917

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania dotacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-28 poz. 1398

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.