Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 414 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-04-13
Data wejscia w życie:2001-04-24
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 414 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 35                — 2639 —                Poz. 414


414

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 13 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej. Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 22, poz. 91, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 551, Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216 i Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie taksy notarialnej (Dz. U. Nr 33, poz. 146, z 1992 r. Nr 21, poz. 89 i Nr 54, poz. 265, z 1994 r. Nr 130, poz. 654 oraz z 1997 r. Nr 47, poz. 313) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 po pkt 4 dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu: „5) umowy zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27),

6) umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawa do domu jednorodzinnego, zawartej w wykonaniu umowy o budowę lokalu w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych”;

2) w § 8 po ust. 2 dodaje się ust. 21 w brzmieniu: „21. Maksymalne wynagrodzenie w wysokości określonej w ust. 1 ustala się także za sporządzenie umowy przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.” §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2001 r.

Minister Sprawiedliwości: L. Kaczyński

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 414 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 412 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 kwietnia 2001 r. w sprawie pozwoleń na przywóz towarów na polski obszar celny lub wywóz towarów z polskiego obszaru celnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 411 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2001 r. w sprawie określenia towarów rolno-spożywczych na potrzeby administrowania obrotem z zagranicą towarami i usługami.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 410 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz towarów w ramach kontyngentu taryfowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 413 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokości stopy procentowej oraz warunków spłaty.

zamów dokument

Porady prawne

 • Notariusz jako płatnik podatku VAT

  Czy podstawą do naliczenia opłaty notarialnej z tytułu sprzedaży nieruchomości jest cena netto nieruchomości, czy też cena brutto - po uwzględnieniu podatku VAT od (...)

 • Koszt intercyzy

  Jaki jest koszt intercyzy?

 • Koszty wykonania zapisu

  Zgodnie z zapisem w testamencie muszę przekazać mieszkanie pewnej osobie. Rozumiem, że trzeba to zrobić u notariusza. Kto ponosi koszty notarialne, jakie i w jakiej wysokości?

 • Koszty założenia spółki

  Jakie są opłaty skarbowe, sądowe przy minimalnym kapitale założycielskim oraz jakie jest procentowe wynagrodzenie notariusza za spisanie umowy spółki.

 • Koszt zmiany umowy spółki z o.o. u notariusza

  Ile kosztuje zmiana istniejącej umowy spółki z o.o. u notariusza? Zmieniane będą: - wykreślenie udziałowców, - zmiana reprezentacji z dwuosobowej na jednoosobową, (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.