Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 649 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie zasad i trybu składania przez opiekuna w instytucji bankowej gotówki osoby pozostającej pod opieką.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-06-05
Data wejscia w życie:2001-07-08
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 649 z 2001


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 64                — 4653 —                Poz. 649


649

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie zasad i trybu składania przez opiekuna w instytucji bankowej gotówki osoby pozostającej pod opieką. Na podstawie art. 594 Kodeksu postępowania cywilnego zarządza się, co następuje: §


1. Gotówkę osoby pozostającej pod opieką, jeżeli nie jest potrzebna do zaspokojenia uzasadnionych

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 649 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 658 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca 2001 r. sygn. akt K. 20/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 650 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2001 r. w sprawie trybu zawiadamiania o zajęciu wkładu oszczędnościowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 657 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 2001 r. sygn. akt K. 18/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 656 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 648 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie określenia urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 647 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia oraz wzoru pozwolenia na tranzyt towarów niekrajowych podwójnego zastosowania.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 653 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 651 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji masy celulozowej, papieru i wyrobów z papieru.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 646 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których organ celny może odstąpić od pobrania zabezpieczenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 652 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 655 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie określenia sądów rejonowych, w których utworzone zostają wydziały cywilno-karne w siedzibach tych sądów oraz zamiejscowe wydziały cywilno-karne do rozpoznawania niektórych kategorii spraw karnych skarbowych, karnych i cywilnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 654 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 645 z 2001

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 lutego 2001 r. w sprawie wejścia w życie Decyzji Nr 4/2000 Rady Stowarzyszenia RP-UE z dnia 29 grudnia 2000 r. wprowadzającej zmiany w Protokole 4 do Układu Europejskiego dotyczącym definicji pojęcia "produkty pochodzące" i metod współpracy administracyjnej.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-19 poz. 1069

  Ustawa z dnia 19 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-22 poz. 1035

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-16 poz. 230

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu korzystania ze świadczeń socjalnych przez osoby uprawnione do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 398

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków składania przez funkcjonariusza celnego oświadczenia o stanie majątkowym oraz wzoru oświadczenia.

 • Dziennik Ustaw z 2011-03-31 poz. 368

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.