Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 59 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-01-26
Data wejscia w życie:2001-02-15
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 59 z 2001


59

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej. Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1997 r. w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej (Dz. U. Nr 75, poz. 472 i z 1998 r. Nr 162, poz. 1135) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) Kopalni Doświadczalnej Węgla Kamiennego «M-300» w likwidacji w Zabrzu, wykonywanych w celu likwidacji wyrobisk i ochrony zabytków,” b) skreśla się pkt 4—6 i 10—12;

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Przepisami, o których mowa w ust. 1, obejmuje się również prowadzenie robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej, wykonywanych:

1) przy budowie szybkiej kolei miejskiej (metra) dla m.st. Warszawy,

2) dla Centralnej Pompowni «Bolko» Spółki Akcyjnej «Orzeł Biały» w Bytomiu,

3) przy likwidacji systemu odwadniania w Przedsiębiorstwie Eksploatacji Wód «Aquakonrad» Spółka Akcyjna w Iwinach,

4) przy budowie lub utrzymaniu systemu odwadniania w zlikwidowanych podziemnych zakładach górniczych węgla kamiennego.” §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 59 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 63 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 stycznia 2001 r. sygn. akt SK. 30/99.

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 58 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2001 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 57 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2001 r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych strukturalną recesją i degradacją społeczną, w których stosuje się szczególne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje oraz przyznaje się prawo do stypendium zamieszkałym w nich bezrobotnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 62 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2001 r. sygn. akt K. 5/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 61 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 stycznia 2001 r. sygn. akt P. 5/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 60 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz wydawania opinii.

zamów dokument

Porady prawne

 • Rekultywacja gruntów po działalności górniczej

  Posiadam koncesje na wydobycie kopaliny pospolitej (piasku) która kończy się w 2008 r. Muszę przeprowadzić rekultywację. Do tego celu chce wykorzystać ziemie i gruz. (...)

 • Wydobywanie kopalin z działki rolnej bez koncesji

  Sprawa dotyczy wydobycia kilkudziesięciu wywrotek piachu potrzebnego na dużą budowę. O ile mi wiadomo według prawa geologicznego i górniczego wydobywanie kopalin nawet (...)

 • Budowa niezgodnie z zezwoleniem

  Inwestor samowolnie zmienił kierunek biegu schodów wejściowych do budynku mieszkalnego (schody były zlokalizowane w narożniku budynku, dotychczas bieg schodów był zlokalizowany (...)

 • Wstrzymanie prac budowlanych

  Art. 50 ust. 3 Prawa budowlanego stanowi, że w postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych organ nadzoru budowlanego może nałożyć obowiązek przedstawienia w terminie (...)

 • Wznowienie robót budowlanych

  W budowie już od kilkunastu lat znajduje się remiza strażacka. Obecnie chcemy wznowić prace budowlane i w tym celu odbędzie się przetarg. Jakie są wymagania co do legalności (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-26 poz. 904

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej

 • Dziennik Ustaw z 2009-01-21 poz. 40

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-22 poz. 561

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej.

 • Dziennik Ustaw z 2007-12-28 poz. 1781

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-23 poz. 450

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.