Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 900 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-08-03
Data wejscia w życie:2001-08-13
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 900 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 83                — 6043 —                Poz. 900


900

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. Na podstawie art. 100 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649 oraz z 2001 r. Nr 27, poz. 298) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 czerwca 2001 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 70, poz. 730) w § 2 wyrazy „13 sierpnia 2001 r.” zastępuje się wyrazami „1 października 2001 r.” §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: w z. K. J. Tchórzewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 900 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 898 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 897 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 905 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów.

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 902 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy.

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 901 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 899 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 896 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 904 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego oraz trybu uzyskiwania akredytacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 903 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania.

zamów dokument

Porady prawne

 • Wzór zaświadczenia o odbyciu szkolenia okresowego

  W rozporządzeniu ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp w paragrafie 16 jest mowa, że organizator wystawia zaświadczenia których (...)

 • Obniżenie dodatku funkcyjnego pracownikowi

  Dodatek funkcyjny jest dodatkiem przyznawanym na czas pełnienia funkcji np. kierowniczych. Proszę o informacje, czy obniżenie tego dodatku wymaga konsultacji ze związkami (...)

 • Akta sprawy - od 1 października uzyskamy dostęp online

  Na Państwa portalu przeczytałem, że od 1 października wchodzi w życie rozporządzenie ministra sprawiedliwości, zmieniające regulamin urzędowania sądów powszechnych. (...)

 • Ocena z zachowania a ukończenie szkoły

  Uczennica trzeciej klasy gimnazjum w ubiegłych latach dwukrotnie otrzymała końcoworoczną ocenę naganną z zachowania. W tym roku najprawdopodobniej ponownie otrzyma końcoworoczną (...)

 • Określenie stanowiska w umowie o pracę

  Jakie mogą być konsekwencje zapisu w umowie o pracę przed nazwą stanowiska: "pełniący obowiązki" np. kierownika działu? Czy z takiej funkcji można pracownika w każdej (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.