Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 959 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-08-10
Data wejscia w życie:2001-09-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 959 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 87                — 6375 —                Poz. 959


959

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 10 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy. Na podstawie art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649 oraz z 2001 r. Nr 27, poz. 298) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie wymiany praw jazdy (Dz. U. Nr 39, poz. 459 i Nr 55, poz. 663 oraz z 2001 r. Nr 70, poz. 732 i Nr 83, poz. 902) § 3 otrzymuje brzmienie: „§

3. Ustala się wysokość opłat za wymianę:

1) praw jazdy i pozwoleń na prowadzenie pojazdów — 70 zł,

2) świadectw kwalifikacji — 30 zł,

3) pozwoleń na prowadzenie tramwajów — 20 zł.” §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 r. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: w z. K. J. Tchórzewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 959 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 958 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad obsługi podróżnych na liniach kolejowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 956 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przyznawania gminom górniczym części rekompensującej subwencji ogólnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 955 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie materiałów jądrowych podlegających ewidencji.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 957 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 960 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 954 z 2001

  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych.

zamów dokument

Porady prawne

 • Wymiana "starego" prawa jazdy

  Posiadam bezterminowe prawo jazdy wydane na papierze (tzw. stare). Istnieje obowiązek wymiany prawa jazdy w przypadku posiadania tzw. starego. Jakie przepisy mówią o obowiązku (...)

 • Wymiana prawa jazdy przez pełnomocnika

  Mieszkam w USA. Dowiedziałam się o potrzebie wymiany polskiego prawa jazdy. Czy mogę dokonać wymainy przez pełnomocnika ustanowionego w Polsce? Gdzie mogę znaleźć (...)

 • Prawo jazdy wydane za granicą a uprawnienia w Polsce

  Prawo jazdy wydane za granicą pozwala prowadzić pojazdy w Polsce?

 • Irlandzkie prawo jazdy w Polsce

  Posiadam tzw. provisional driving licence wydane w Irlandii (do czasu zdania egzaminu z jazdy nie mogę poruszać się po autostradach) czy jest możliwość wymienienia go (...)

 • Wymiana prawa jazdy

  Czy i w jakim terminie muszę zmienić swoje prawo jazdy jeśli zmieniły mi się w nim dane? W jednym przypadku jest to tylko zmiana adresu, a w drugim jest to zmiana nazwiska (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.