Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1225 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji środków farmaceutycznych i leków.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-09-10
Data wydania:2002-08-09
Data wejscia w życie:2002-09-25
Data obowiązywania:2002-09-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1225 z 2002


1225

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji środków farmaceutycznych i leków. Na podstawie art. 19019 § 2 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny zarządza się, co następuje: §

1. Instytucjami powołanymi do kontroli jakości surowców używanych do produkcji środków farmaceutycznych i leków są następujące jednostki badawczo-rozwojowe:

1) Instytut Leków z siedzibą w Warszawie przy ul. Chełmskiej 30/34;


2) Państwowy Zakład Higieny z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24;

3) Instytut ˚ywności i ˚ywienia z siedzibą w Warszawie przy ul. Powsińskiej 61/63;

4) Instytut Hematologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 5;

5) Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich z siedzibą w Poznaniu przy ul. Libelta 27;

6) Państwowy Instytut Weterynarii z siedzibą w Puławach przy ul. Partyzantów 57;

7) Instytut Farmaceutyczny z siedzibą w Warszawie przy ul. Rydygiera

8. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia: M. Łapiński

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1225 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1224 z 20022002-09-10

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów wojskowych oraz określenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1223 z 20022002-09-10

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 września 2002 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1222 z 20022002-09-10

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia kategorii pracowników urzędów żeglugi śródlądowej uprawnionych do wykonywania zadań inspekcyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1221 z 20022002-09-10

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane dokumenty w zakresie żeglugi śródlądowej uznawane są na zasadzie wzajemności przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1220 z 20022002-09-10

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 2002 r. w sprawie wymagań technicznych i metrologicznych, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1219 z 20022002-09-10

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych przejmujących portowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, a także kryteriów i warunków przejęcia portowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez właściwe graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1218 z 20022002-09-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie wartości poziomów interwencyjnych oraz poziomu zawartości substancji promieniotwórczych w skażonych w wyniku zdarzenia radiacyjnego żywności, wodzie pitnej i paszach.

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1217 z 20022002-09-10

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie rodzajów stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, szczegółowych warunków i trybu nadawania uprawnień dla osób, które mogą być zatrudnione na tych stanowiskach, oraz szczegółowych warunków i trybu nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-02-14 poz. 210

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych

 • Dziennik Ustaw z 2011-02-21 poz. 194

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-10 poz. 42

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-12 poz. 1777

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej.

 • Komunikat UE z 2010-07-31 nr 208 poz. 5

  Zawiadomienie o anulowaniu procedury rekrutacyjnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.