Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 146, poz. 1227 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-09-11
Data wydania:2002-07-16
Data wejscia w życie:2002-09-26
Data obowiązywania:2002-09-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 146, poz. 1227 z 2002


1227

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok

2003. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080) zarządza się, co następuje: §


1. Ustala się „Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003”, zwany dalej „Programem”, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Program obejmuje zbieranie i przekazywanie danych statystycznych bieżących w roku 2003 i danych za rok

2003. §

3. Jeżeli określony w Programie obowiązek przekazywania danych statystycznych jest uzależniony od liczby pracujących — liczbę pracujących przyjmuje się według stanu na dzień 30 listopada roku poprzedzającego przekazywanie danych statystycznych. §

4. Jeżeli określony w Programie obowiązek przekazywania danych na formularzach statystycznych jest nałożony na podmioty gospodarki narodowej, które w okresie sprawozdawczym znalazły się w stanie upadłości, to obowiązki statystyczne dla tych podmiotów wypełniają syndykowie masy upadłości. §

5. Sprawozdania statystyczne, o których mowa w Programie, są przekazywane w formie pisemnej lub elektronicznej. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: w z. M. Pol

(Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003 stanowi oddzielny załącznik do niniejszego numeru)

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 146, poz. 1227 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 146, poz. 1228 z 20022002-09-11

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw Nr 146, poz. 1226 z 20022002-09-11

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-07-18 poz. 1174

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003

 • Dziennik Ustaw z 1999-08-26 poz. 863

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-19 poz. 1641

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-24 poz. 1052

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw z 1999-12-17 poz. 1186

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1999 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.