Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1237 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-09-16
Data wydania:2002-07-24
Data wejscia w życie:2002-10-01
Data obowiązywania:2002-09-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1237 z 2002


1237

U S TA W A z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej. Art. 1. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800) po art. 147 dodaje się art. 147a w brzmieniu: „Art. 147a. Do dnia 31 grudnia 2003 r. funkcję rzecznika dyscyplinarnego urzędu może sprawować pracownik służby cywilnej.” Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1237 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1251 z 20022002-09-16

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2002 r. w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1250 z 20022002-09-16

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Węgorzewie.

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1249 z 20022002-09-16

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łobzie.

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1247 z 20022002-09-16

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzezinach.

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1246 z 20022002-09-16

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarcza albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1245 z 20022002-09-16

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie zaświadczeń hodowlanych.

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1244 z 20022002-09-16

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie ksiąg i rejestrów zwierząt hodowlanych oraz programu hodowlanego.

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1243 z 20022002-09-16

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2002 r. w sprawie informacji istotnych dla bezpieczeństwa zewnętrznego i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1242 z 20022002-09-16

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2002 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1241 z 20022002-09-16

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać urzędowe rynki giełdowe oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tych rynkach.

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1240 z 20022002-09-16

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1239 z 20022002-09-16

  Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o wyższych szkołach zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1238 z 20022002-09-16

  Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1248 z 20022001-09-16

  Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.