Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 177, poz. 1460 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Babiogórskiego Parku Narodowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-10-25
Data wydania:2002-10-01
Data wejscia w życie:2002-11-09
Data obowiązywania:2002-10-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 177, poz. 1460 z 2002


Strona 1 z 5
1460

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Babiogórskiego Parku Narodowego. Na podstawie art. 13b ust. 5 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje: §


1. Ustanawia się roczne zadania ochronne dla Babiogórskiego Parku Narodowego na 2002 r. §

2. Roczne zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i opis zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby ich eliminacji, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski

Dziennik Ustaw Nr 177                — 11261 —                Poz. 1460


Załączniki do rozporządzenia Ministra Ârodowiska z dnia 1 października 2002 r. (poz. 1460)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OPIS ZAGRO˚E¡ WEWN¢TRZNYCH I ZEWN¢TRZNYCH ORAZ SPOSOBY ICH ELIMINACJI

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 177, poz. 1460 z 2002 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.