Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1487 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2002 r. sygn. akt SK. 39/01.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-10-25
Data wydania:2002-10-22
Data wejscia w życie:2002-10-25
Data obowiązywania:2002-10-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1487 z 2002


1487

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 22 października 2002 r. sygn. akt SK. 39/01. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Jerzy Ciemniewski — przewodniczący, Wiesław Johann, Marek Mazurkiewicz, Mirosław Wyrzykowski, Bohdan Zdziennicki — sprawozdawca,

protokolant: Dorota Raczkowska,

o r z e k a: Art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) w brzmieniu pierwotnym, obowiązującym do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104), w zakresie, w jakim nie uprawnia do skorzystania z przewidzianego w nim odliczenia wydatków poniesionych w roku podatkowym przez nabywców prawa użytkowania wieczystego działki z przeznaczeniem jej w umowie o oddaniu w użytkowanie wieczyste na cele budownictwa wielorodzinnego, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 w związku z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jerzy Ciemniewski Wiesław Johann Marek Mazurkiewicz Mirosław Wyrzykowski Bohdan Zdziennicki


po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 22 października 2002 r., skargi konstytucyjnej Tadeusza Włostowskiego o zbadanie zgodności art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) z art. 32 ust. 1 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1487 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1486 z 20022002-10-25

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 października 2002 r. sygn. akt SK. 6/02.

 • Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1485 z 20022002-10-25

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dnia 14 października 2002 r. sygn. akt U. 4/01.

 • Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1484 z 20022002-10-25

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.

 • Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1483 z 20022002-10-25

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które policjanci są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz wysokości mandatów karnych nakładanych przez policjantów za poszczególne rodzaje wykroczeń.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.