Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 22 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa o Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie trybu i kosztów przeprowadzania licytacji publicznej rzeczy złożonych na skład.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-01-10
Data wydania:2001-12-18
Data wejscia w życie:2002-01-25
Data obowiązywania:2002-01-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 22 z 2002


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 2                — 103 —                Poz. 22


22

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie trybu i kosztów przeprowadzania licytacji publicznej rzeczy złożonych na skład. Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw (Dz. U. Nr 114, poz. 1191) zarządza się, co następuje: §


1. 1. Sprzedaż w drodze licytacji publicznej, zwanej dalej „licytacją”, rzeczy złożonych na skład przeprowadza się w terminie podanym w ogłoszeniu o sprzedaży, z zastrzeżeniem §

2. 2. Ogłoszenie o sprzedaży zamieszcza się, co najmniej 14 dni przed terminem przeprowadzenia licytacji, w prasie lub w sposób zwyczajowo stosowany na terenie działania domu składowego.

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera w szczególności informacje o miejscu i terminie oraz o warunkach przeprowadzenia licytacji, w tym o sposobie dokonywania zapłaty za rzecz będącą przedmiotem licytacji.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 22 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 26 z 20022002-01-10

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wielkości wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 25 z 20022002-01-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 24 z 20022002-01-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, ich małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 23 z 20022002-01-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin publicznymi środkami komunikacji oraz wypłaty równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 21 z 20022002-01-10

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 20 z 20022002-01-10

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 19 z 20022002-01-10

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad dofinansowania inwestycji sportowych ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków i ich rozliczania.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-12 poz. 1287

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-10 poz. 1499

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu inspekcyjnego dla jednostek pływających Marynarki Wojennej oraz trybu przeprowadzania przeglądów i inspekcji, a także ich rodzajów

 • Komunikat UE z 2010-06-05 nr 148 poz. 53

  Sprawa F-102/08: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 25 marca 2010 r. — Marcuccio przeciwko Komisji (Służba (...)

 • Komunikat UE z 2010-06-05 nr 148 poz. 53

  Sprawa F-4/09: Wyrok Sądu 15 kwietnia 2010 r. do spraw Służby Publicznej z dnia — de Britto Patricio-Dias przeciwko Komisji. (Służba publiczna (...)

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-24 poz. 513

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu i ich przekazywania.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.