Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1819 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-17
Data wydania:2002-12-10
Data wejscia w życie:2004-01-01
Data obowiązywania:2002-12-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1819 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 215                — 13546 —                Poz. 1819


1819

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych. Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 10 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 113, poz. 984) zarządza się, co następuje: §


1. Pozbawia się kategorii dróg krajowych odcinki dróg określone w załączniku do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. (poz. 1819)

WYKAZ ODCINKÓW DRÓG POZBAWIONYCH KATEGORII DRÓG KRAJOWYCH

1. Odcinek drogi krajowej Nr 2, od km 131+438 do km 135+278 — ul. Lwówecka (od granicy miasta do ul. Wolności), ul. Wolności (od ul. Lwóweckiej do skrzyżowania z ul. Poznańską) i ul. Poznańska (od skrzyżowania z ul. Wolności do granicy miasta) w miejscowości Pniewy;

2. Odcinek drogi krajowej Nr 2 — ul. Kasprzaka (od al. Prymasa Tysiąclecia do ul. Prostej), ul. Prosta (od ul. Kasprzaka do ul. Towarowej), ul. Towarowa (od ul. Prostej do ul. Raszyńskiej), ul. Raszyńska (od ul. Towarowej do ul. Wawelskiej) i ul. Krzyckiego (od ul. Filtrowej do ul. Wawelskiej) w Warszawie;

3. Odcinek drogi krajowej Nr 5, od km 111+211 do km 112+190 w miejscowości Mielno oraz od km 328+802 do km 331+600 — ul. ks. Wawrzyńca Bochenka (od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 340 do ul. Wrocławskiej) i ul. Wrocławska (od ul. ks. Wawrzyńca Bochenka do skrzyżowania z obwodnicą) w miejscowości Trzebnica;

4. Odcinek drogi krajowej Nr 7 — ul. Marymoncka (od ul. Pułkowej do ul. Słowackiego), ul. Słowackiego (od ul. Marymonckiej do ul. Popiełuszki), ul. Popiełuszki (od ul. Słowackiego do al. Jana Pawła II), al. Jana Pawła II (od ul. Popiełuszki do ul. Okopowej), ul. Okopowa (od al. Jana Pawła II do ul. Towarowej), ul. Towarowa (od ul. Okopowej do ul. Grójeckiej) i ul. Grójecka (od ul. Towarowej do ul. Hynka) w Warszawie;

5. Odcinek drogi krajowej Nr 8, od km 265+770 do km 273+155 w miejscowości Syców;

6. Odcinek drogi krajowej Nr 12, od km 34+909 do km 36+555 — ul. S. Moniuszki i ul. ˚abikowska (od ronda przy ul. Katowickiej do ronda przy ul. ˚abikowskiej) w miejscowości ˚ary;

7. Odcinek dawnej drogi krajowej Nr 18 — ul. Wolska (od ul. Kasprzaka do al. Solidarności), al. Solidarności (od ul. Wolskiej do ul. Radzymińskiej) i ul. Radzymińska (od al. Solidarności do granicy miasta) w Warszawie;

8. Odcinek drogi krajowej Nr 24, od km 0+000 do km 2+426 — ul. Międzychodzka (od skrzyżowania z ul. Poznańską do ul. Ledóchowskiej) i ul. Ledóchowska (od ul. Międzychodzkiej do obwodnicy) w miejscowości Pniewy;

9. Odcinek drogi krajowej Nr 32, od km 44+350 do km 48+313 — ul. Poznańska w miejscowości Karpick (od obwodnicy do granicy miasta Wolsztyn), ul. Drzymały (od granicy miasta do ul. Wschowskiej), ul. Wschowska (od ul. Drzymały do Pl. Kościuszki), Pl. Kościuszki (od ul. Wschowskiej do ul. Gajewskich) i ul. Gajewskich (od Pl. Kościuszki do obwodnicy) w miejscowości Wolsztyn;

10. Odcinek drogi krajowej Nr 33, od km 86+775 do km 87+052 w miejscowości Roztoki;

11. Odcinek drogi krajowej Nr 50, od km 28+200 do km 31+240 oraz od km 32+528 do km 34+921 w miejscowości Wyszogród;

12. Odcinek dawnej drogi krajowej Nr 274 od Gubina do obecnej drogi Nr 32, od km 0+000 do km 7+398;

13. Odcinek dawnej drogi krajowej Nr 723 — al. Niepodległości (od al. Armii Ludowej do ul. Puławskiej) i ul. Puławska (od al. Niepodległości do ul. Rzymowskiego) w Warszawie.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1819 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1823 z 20022002-12-17

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1822 z 20022002-12-17

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg.

 • Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1821 z 20022002-12-17

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

 • Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1820 z 20022002-12-17

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

 • Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1818 z 20022002-12-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania.

 • Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1817 z 20022002-12-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie udzielania zgody na przywóz na polski obszar celny, wywóz z polskiego obszaru celnego i tranzyt przez ten obszar odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego.

zamów dokument

Porady prawne

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Droga wewnętrzna

  Jeżeli wzdłuż toru kolejowego istnieje fizycznie droga (na gruncie kolejowym) polna częściowo utwardzona to aby prawnie móc z niej korzystać muszę wystąpić o ustanowienie (...)

 • Udrażnianie rowu melioracyjnego

  W 1997r. kupiłam dom jednorodzinny. Teren niestety jest podmokły w związku z czym wzdłuż ulicy znajduje się rów melioracyjny. Proszę mi odpowiedzieć do kogo należy (...)

 • Rodzaje dróg w Polsce

  Jak w zależności od dostępności dzielimy drogi? Czy jest jakis inny podział, jeżeli tak z czego wynika?

 • Utrzymanie dróg wewnętrznych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg wewnętrznych?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-05 poz. 1525

  Ustawa z dnia 26 września 2002 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w Rzeczypospolitej Polskiej zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg krajowych, w Republice Federalnej Niemiec w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg federalnych, podpisanej dnia 21 listopada 2000 r. we Frankfurcie nad Odrą.

 • Dziennik Ustaw z 2012-09-27 poz. 1077

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 września 2012 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych

 • Dziennik Ustaw z 2009-09-30 poz. 1284

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 września 2009 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych

 • Dziennik Ustaw z 2012-09-27 poz. 1076

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-31 poz. 1079

  Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o sporządzeniu nowej wersji załączników A i B do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w Rzeczypospolitej Polskiej zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg krajowych, w Republice Federalnej Niemiec w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg federalnych, podpisanej we Frankfurcie nad Odrą dnia 21 listopada 2000 r., zawartym dnia 10 grudnia 2010 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.