Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1860 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-19
Data wydania:2002-11-29
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-12-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1860 z 2002


Strona 1 z 8
1860

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 29 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego. Na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz. U. Nr 153, poz. 1762) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. Minister Gospodarki: J. Piechota

Dziennik Ustaw Nr 221                — 13823 —                Poz. 1860


Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 29 listopada 2002 r. (poz. 1860)

WYSOKOÂå OPŁAT ZA CZYNNOÂCI JEDNOSTEK DOZORU TECHNICZNEGO

————————

1) Dla kotłów

2)

parowych lub cieczowych, dla których wytwórca nie określa powierzchni ogrzewalnej, a jedynie moc, należy stosować następujący przelicznik: — dla kotłów olejowych lub gazowych 1KW = 0,05 m2 p.o., — dla kotłów gazowych kondensacyjnych 1KW = 0,07 m2 p.o., — dla kotłów gazowych kondensacyjnych 1KW = 0,1 m2 p.o. Dla zbiorników sprężonego powietrza w pojazdach szynowych znajdujących się pod dozorem ograniczonym opłata roczna wynosi: 15,00 zł.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1860 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1865 z 20022002-12-19

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, w tym produktu leczniczego weterynaryjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1864 z 20022002-12-19

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1863 z 20022002-12-19

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1862 z 20022002-12-19

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru oraz szczegółowego sposobu prowadzenia i składania dzienników połowowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1861 z 20022002-12-19

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 221, poz. 1859 z 20022002-12-19

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.