Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1906 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie odzieży używanej i innych artykułów używanych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-23
Data wydania:2002-12-18
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-12-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1906 z 2002


1906

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie odzieży używanej i innych artykułów używanych. Na podstawie art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 września 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą, o zmianie ustawy — Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz.1572) zarządza się, co następuje: §

1. Do dnia 31 grudnia 2003 r. ustanawia się automatyczną rejestrację w przywozie na polski obszar celny odzieży używanej i innych artykułów używanych, określonych kodem PCN 6309 00 00 0, polegającą na obowiązku uzyskania pozwolenia na przywóz tych towarów. §


2. Wnioski o udzielenie pozwolenia, o którym mowa w § 1, należy składać i rozpatrywać od dnia ogłoszenia rozporządzenia. § 3.

1. Wnioskodawca, niezależnie od wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie pozwoleń na przy———————

1)

wóz lub wywóz towarów udzielanych w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą (Dz. U. Nr 226, poz. 1889), jest obowiązany dołączyć do wniosku o udzielenie pozwolenia kopię dokumentu potwierdzającego poddanie przez kontrahenta zagranicznego odzieży używanej dezynfekcji i dezynsekcji.

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać następujące informacje:

1) nazwę i siedzibę lub imię i nazwisko oraz adres kontrahenta zagranicznego;

2) wielkość ładunku poddanego dezynfekcji i dezynsekcji;

3) określenie metody przeprowadzenia dezynfekcji i dezynsekcji.

3. Dokument powinien być opatrzony czytelną pieczęcią odpowiedniego organu lub instytucji, które przeprowadziły dezynfekcję i dezynsekcję. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. Minister Gospodarki: J. Piechota

Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 97, poz. 867).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1906 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1913 z 20022002-12-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1912 z 20022002-12-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie kontyngentów na wywóz niektórych wyrobów tekstylnych i odzieżowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki.

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1911 z 20022002-12-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Republiki Czeskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1910 z 20022002-12-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Kazachstanu.

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1909 z 20022002-12-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w wywozie makulatury.

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1908 z 20022002-12-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w wywozie kształtowników i profili ze stali niestopowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1907 z 20022002-12-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie sprzętu do gier towarzyskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1905 z 20022002-12-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie niektórych towarów rolnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 228, poz. 1904 z 20022002-12-23

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii.

zamów dokument

Porady prawne

 • Towary otrzymane nieodpłatnie a VAT

  Czy otrzymanie odzieży nieodpłatnie od osób prywatnych przez firmę zajmującą się sprzedażą odzieży używanej będzie miało wpływ na rozliczanie VAT?

 • Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

  W zakładzie pracy pracodawca wypłaca pracownikom ekwiwalent za odzież roboczą. Teraz pracownicy złożyli wniosek o wypłacenie im ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej. (...)

 • Ekwiwalent pieniężny za używanie odzieży i obuwia

  Zatrudniam pracownika, któremu powinienem przydzielić odzież i obuwie ochronne, a jeżeli pracownik używa własnej odzieży i obuwia to powinienem wypłacić jemu ekwiwalent (...)

 • Odzież robocza dla pracowników

  Zatrudniam 5-ciu pracownikow, szwaczki i sprzedawczynie odzieży. Czy należy sie moim pracownikom odzież robocza i buty. Jeżeli tak, to co jaki okres muszą dostawać nową? (...)

 • Ekwiwalent za używanie własnej odzieży w pracy

  Czy pracownikowi zatrudnionemu na etacie sprzątaczki w latach 1997 do 30.09.2004 r. należy wypłacić ekwiwalent za użytkowanie własnej odzieży roboczej? Pracownikowi (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1760

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia nieautomatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1761

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz odzieży używanej i innych artykułów używanych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-23 poz. 1907

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie sprzętu do gier towarzyskich.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-30 poz. 2006

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie żelatyny.

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-21 poz. 564

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych olejów ropy naftowej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.