Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 515 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów prowadzących działalność medyczną lub naukową, niemającą charakteru handlowego, z wykorzystaniem towarów zwolnionych od cła oraz dokumentów wymaganych do stwierdzenia podstawy stosowania tego zwolnienia.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-05-15
Data wydania:2002-04-10
Data wejscia w życie:2002-05-30
Data obowiązywania:2002-05-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 515 z 2002


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 56                — 4124 —                Poz. 515


515

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów prowadzących działalność medyczną lub naukową, niemającą charakteru handlowego, z wykorzystaniem towarów zwolnionych od cła oraz dokumentów wymaganych do stwierdzenia podstawy stosowania tego zwolnienia. Na podstawie art. 19017 § 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny zarządza się, co następuje: §


1. Do instytucji i laboratoriów prowadzących działalność medyczną lub naukową, niemającą charakteru handlowego, z wykorzystaniem towarów, o których mowa w art. 19017 § 1 Kodeksu celnego, zalicza się:

1) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku,

2) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy,

3) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku,

4) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu,

5) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach,

6) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach,

7) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,

8) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie,

9) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi,

10) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie,

11) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu,

12) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu,

13) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu,

14) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu,

15) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie,

16) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku,

17) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie,

18) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu,

19) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie,

20) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu,

21) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze,

22) Akademię Medyczną im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,

23) Akademię Medyczną im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

24) Akademię Medyczną im. Piastów Âląskich we Wrocławiu,

25) Akademię Medyczną w Białymstoku,

26) Akademię Medyczną w Gdańsku,

27) Akademię Medyczną w Lublinie,

28) Akademię Medyczną w Łodzi,

29) Akademię Medyczną w Warszawie,

30) Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie,

31) Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi,

32) Âląską Akademię Medyczną w Katowicach,

33) Uniwersytet w Białymstoku,

34) Uniwersytet Gdański,

35) Uniwersytet Âląski w Katowicach,

36) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,

37) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

38) Uniwersytet Łódzki,

39) Uniwersytet Opolski,

40) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

41) Uniwersytet Rzeszowski,

42) Uniwersytet Szczeciński,

43) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

44) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

45) Uniwersytet Warszawski,

46) Uniwersytet Wrocławski,

47) Uniwersytet Zielonogórski,

48) Akademię Pedagogiczną w Krakowie,

49) Akademię Podlaską w Siedlcach,

50) Akademię Âwiętokrzyską w Kielcach,

51) Pomorską Akademię Pedagogiczną w Słupsku,

52) Akademię Techniczno-Rolniczą w Bydgoszczy,

53) Akademię Rolniczą w Krakowie,

54) Akademię Rolniczą w Lublinie,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 515 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 517 z 20022002-05-15

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 kwietnia 2002 r. sygn. akt K. 26/00.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 516 z 20022002-05-15

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2002 r. o sprostowaniu błędu.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 514 z 20022002-05-15

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości częściowej odpłatności ubezpieczonego za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 513 z 20022002-05-15

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na przewóz lub na wywóz odpadów niebezpiecznych za granicę.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 512 z 20022002-05-15

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie listy odpadów innych niż niebezpieczne, których przywóz z zagranicy nie wymaga zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 511 z 20022002-05-15

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu stosowanego w międzynarodowym obrocie odpadami.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 510 z 20022002-05-15

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2002 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 509 z 20022002-05-15

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie wymagań, jakie powinny być spełniane dla zatwierdzenia poszczególnych kategorii przejść granicznych, na których będzie dokonywana weterynaryjna kontrola graniczna.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 508 z 20022002-05-15

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 8 kwietnia 2002 r. w sprawie społecznej opieki nad zabytkami.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 507 z 20022002-05-15

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych danych, jakie powinny zawierać informacje o działalności z wykorzystaniem związków chemicznych i ich prekursorów.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 506 z 20022002-05-15

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 505 z 20022002-05-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu o wpis na listę, organizacji szkolenia, wzoru listy i legitymacji aplikantów rzecznikowskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 504 z 20022002-05-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości i terminu wypłaty płatności plantatorom ziemniaków.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 503 z 20022002-05-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości dopłaty kompensacyjnej do produkcji skrobi z ziemniaków oraz terminu jej wypłaty.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 502 z 20022002-05-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre maszyny i urządzenia przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 501 z 20022002-05-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre chemiczne i komponenty przywożone z zagranicy dla przemysłu elektronicznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 500 z 20022002-05-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2002 r. w sprawie sprawowania nadzoru nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej i krajowymi środkami publicznymi przeznaczonymi na współfinansowanie zadań Agencji.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-12 poz. 1661

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-22 poz. 1664

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła towarów o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturowym oraz przyrządów i aparatury naukowej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-14 poz. 481

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie zwolnienia od cła towarów przeznaczonych do działalności charytatywnej lub pomocy humanitarnej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-22 poz. 1665

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła przyrządów i aparatury przeznaczonej do prowadzenia badań naukowych, diagnozowania lub leczenia.

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-21 poz. 1502

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła rzeczy osobistego użytku pochodzących ze spadku.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.