Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 543 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporządzona w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-05-20
Data wydania:1998-11-06
Data wejscia w życie:1998-12-13
Data obowiązywania:2002-05-20

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 543 z 2002


543

KONWENCJA Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporządzona w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 10 grudnia 1982 r. została sporządzona w Montego Bay Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza. W dniu 28 lipca 1994 r. w Nowym Jorku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło tekst Porozumienia w sprawie implementacji części XI konwencji, które otwarte zostało do podpisu i podpisane w dniu następnym, tj. dnia 29 lipca 1994 r. Po zaznajomieniu się z powyższą konwencją i porozumieniem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że: — zostały one uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nich zawartych, — są przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone, — będą niezmiennie zachowywane. Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 6 listopada 1998 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski LS Prezes Rady Ministrów: J. Buzek


(Konwencja o prawie morza oraz Porozumienie w sprawie implementacji jej części XI stanowią oddzielny załącznik do niniejszego numeru)

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 543 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 545 z 20022002-05-20

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów.

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 544 z 20022002-05-20

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 czerwca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporządzonej w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 r., oraz Porozumienia w sprawie implementacji części XI Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., sporządzonego w Nowym Jorku dnia 28 lipca 1994 r.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2005-01-19 nr 15 poz. 9

  Decyzja Rady z dnia 25 października 2004 r. w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji na rzecz wzmocnienia Międzyamerykańskiej (...)

 • Legislacja UE z 2006-08-16 nr 224 poz. 22

  Decyzja Rady z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji na rzecz wzmocnienia Międzyamerykańskiej Komisji (...)

 • Komunikat UE z 2008-07-19 nr 183 poz. 3

  Sprawa C-534/06: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 5 czerwca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema (...)

 • Legislacja UE z 2006-07-18 nr 196 poz. 14

  Decyzja Rady z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu (...)

 • Komunikat UE z 2010-07-08 nr 184 poz. 413

  Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.