Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 889 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie kosztów transportu masła i odtłuszczonego mleka w proszku.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-07-03
Data wydania:2002-06-27
Data wejscia w życie:2002-07-03
Data obowiązywania:2002-07-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 889 z 2002


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 98                — 6437 —                Poz. 889


889

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie kosztów transportu masła i odtłuszczonego mleka w proszku. Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 129, poz. 1446 i Nr 154, poz. 1797) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa:

1) odległość, powyżej której Agencja Rynku Rolnego pokrywa koszty transportu masła i odtłuszczonego mleka w proszku, z miejsca przechowywania do magazynów wskazanych przez Agencję,

2) stawkę szacowanych kosztów za transport 1 tony masła i odtłuszczonego mleka w proszku na odcinku 1 kilometra,

3) szczegółowe zasady obliczania kosztów transportu masła i odtłuszczonego mleka w proszku. §

2. Odległość, powyżej której Agencja Rynku Rolnego pokrywa koszty transportu masła lub odtłuszczonego mleka w proszku, wynosi 350 kilometrów. §

3. Stawka szacowanych kosztów za transport 1 tony masła lub odtłuszczonego mleka w proszku na odcinku 1 kilometra wynosi 0,10 złotych. §

4. Koszt transportu, pokrywany przez Agencję Rynku Rolnego, obliczany jest jako iloczyn:

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 889 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 892 z 20022002-07-04

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 893 z 20022002-07-03

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie trybu przeprowadzenia badań lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 891 z 20022002-07-03

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia oraz organizacji komisji lekarskich w Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 890 z 20022002-07-03

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Policji oraz wzoru formularza opinii służbowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 888 z 20022002-07-03

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań co do jakości masła i odtłuszczonego mleka w proszku zakupywanych w ramach interwencji przez Agencję Rynku Rolnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 887 z 20022002-07-03

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie określenia stanowisk służbowych przełożonych dyscyplinarnych równorzędnych stanowisku dowódcy plutonu.

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 886 z 20022002-07-03

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania działalności telekomunikacyjnej i używania urządzeń radiowych przez komórki i jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej oraz przez jednostki sił zbrojnych obcych państw, przebywające czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 885 z 20022002-07-03

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

zamów dokument

Porady prawne

 • Licencja na wykonywanie transportu drogowego

  Czy do prowadzenia zarobkowych usług transportowych dla osób pojazdem do 9 osób oraz ogólnych usług transportowych (towarów) w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej (...)

 • Dokumentowanie kosztów przejazdu w delegacji

  Czy konieczne jest (jeśli tak to na jakiej podstawie prawnej) dokumentowanie wydatków związanych z podróżą służbową- chodzi mi tylko i wyłącznie o to czy jest uzasadnienie (...)

 • Koszty stawiennictwa świadka na rozprawie

  Czy jako świadek, którego stawiennictwo na rozprawę jest obowiązkowe mogę się ubiegać o zwrot kosztów przejazdu na tę rozprawę? Jeżeli tak to czy obojętny jest (...)

 • Koszty transportu chorego pacjenta

  Czy NFZ jest zobowiązany pokryć koszty transportu pacjenta nie chodzącego (po udarze mózgu) z domu do szpitala (na oddział rehabilitacyjny) w przypadku, gdy pacjent ma (...)

 • Umowa transportu

  Czy umowa, której przedmiotem jest transport towaru z punktu x do punktu y, może być zakwalifikowana jako umowa o dzieło? Środek transportu jest zleceniodawcy.

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-31 poz. 479

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie określenia ceny interwencyjnej masła i odtłuszczonego mleka w proszku na okres od dnia 1 lipca 2003 r. do dnia 30 czerwca 2004 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-29 poz. 285

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie określenia ceny interwencyjnej masła o odtłuszczonego mleka w proszku na okres od dnia 1 lipca 2002 r. do dnia 30 czerwca 2003 r.

 • Legislacja UE z 2006-04-20 nr 107 poz. 23

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 606/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady (...)

 • Legislacja UE z 2004-11-20 nr 344 poz. 11

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1992/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady (...)

 • Legislacja UE z 2006-10-19 nr 288 poz. 21

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1558/2006 z dnia 18 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.