Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 957 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie urlopów żołnierzy odbywających przeszkolenie wojskowe

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-06-11
Data wydania:2003-05-27
Data wejscia w życie:2004-01-01
Data obowiązywania:2003-06-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 957 z 2003


957

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie urlopów żołnierzy odbywających przeszkolenie wojskowe Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa wymiar i zasady udzielania urlopów żołnierzom odbywającym przeszkolenie wojskowe, zwanym dalej „żołnierzami”. § 2.

1. ˚ołnierzom udziela się urlopów okolicznościowych oraz urlopów w celu odwiedzenia rodziny.

2. Urlopów, o których mowa w ust. 1, udziela dowódca jednostki wojskowej. § 3.

1. Urlopu okolicznościowego udziela się na udokumentowany wniosek żołnierza w razie śmierci lub obłożnej choroby najbliższego członka rodziny te———————

1) Zmiany

go żołnierza albo w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.

2. Urlopu okolicznościowego udziela się w wymiarze do trzech dni kalendarzowych.

3. Urlopu w celu odwiedzenia rodziny udziela się żołnierzom, odbywającym przeszkolenie, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w wymiarze trzech dni kalendarzowych za dwa pierwsze miesiące odbywania przeszkolenia wojskowego.

4. Urlop, o którym mowa w ust. 3, nie przysługuje w miesiącu, w którym udzielono żołnierzowi urlopu okolicznościowego. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844 i Nr 96, poz. 874.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 957 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 961 z 20032003-06-11

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków finansowania świadczeń zdrowotnych udzielanych w szpitalnym oddziale ratunkowym i zespole ratownictwa medycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 960 z 20032003-06-11

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 959 z 20032003-06-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 958 z 20032003-06-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania poborowych do służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 956 z 20032003-06-11

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 955 z 20032003-06-11

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji w zawodach regulowanych należących do działu gospodarka

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 954 z 20032003-06-11

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie legalnych jednostek miar

 • Dziennik Ustaw Nr 103, poz. 953 z 20032003-06-11

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 czerwca 2003 r. o wyniku ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

zamów dokument

Porady prawne

 • Plan urlopów za zatrudnienie na okres próbny

  W mojej firmie do końca grudnia pracownicy zapoznali się z planem urlopów. W styczniu przyjęty został pracownik na okres próbny 3 miesięcy. Czy ten pracownik też będzie (...)

 • Zwolnienie od służby wojskowej

  Proszę o odpowiedź czy istnieje prawna możliwość odwołania się od decyzji o powołaniu na okresowe ćwiczenia wojskowe osoby będącej jedynym żywicielem rodziny (gospodarstwo (...)

 • Świadczenia socjalne żołnierzy

  Czy w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie służby wojskowej oraz uposażenia żołnierzy zawodowych wyz... w/g paragrafu 11 ust. (...)

 • Zwalnianie z ćwiczeń wojskowych

  Odebrałem kartę mobilizacyjną do czynnej służby wojskowej z informacją, że będzie to szkolenie. Jakie są powody, dla których mogę ubiegać się o zwolnienie z tego (...)

 • Urlop macierzyński a urlop wypoczynkowy

  Pracownica w okresie kolejnych urlopów wychowawczych urodziła dwoje dzieci. Korzystała z urlopów macierzyńskich. Czy za okresy tych urlopów macierzyńskich nabyła prawo (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-05 poz. 980

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności uposażenia i innych należności oraz warunków pokrywania przez wojsko kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-18 poz. 548

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw z 2005-02-15 poz. 222

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia

 • Dziennik Ustaw z 2013-02-14 poz. 214

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodnych

 • Dziennik Ustaw z 2005-02-16 poz. 241

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.