Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1402 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie opłaty za udzielenie licencji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu kolejowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-08-20
Data wydania:2003-08-07
Data wejscia w życie:2003-08-28
Data obowiązywania:2003-08-20

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1402 z 2003


1402

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie opłaty za udzielenie licencji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu kolejowego Na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa wysokość i sposób uiszczania opłaty za udzielenie licencji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów kolejowych osób lub rzeczy albo na udostępnianiu pojazdów trakcyjnych. §


2. Za udzielenie licencji, o której mowa w § 1, pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej równowartość w złotych 1 750 euro ustaloną przy zastosowaniu obowiązującego w dniu udzielenia licencji kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. § 3.

1. Opłatę, o której mowa w § 2, uiszcza się po doręczeniu zawiadomienia o udzieleniu licencji informującego o dacie udzielenia licencji i wysokości opłaty. ———————

1)

2. Na umotywowany wniosek przedsiębiorcy, złożony wraz z wnioskiem o udzielenie licencji i łącznie z nim rozpatrywany, opłata za udzielenie licencji może być rozłożona na dwie raty uiszczane w następujący sposób:

1) 50% opłaty — po doręczeniu zawiadomienia o udzieleniu licencji;

2) 50% opłaty — w terminie 6 miesięcy od dnia udzielenia licencji. §

4. Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Transportu Kolejowego. §

5. Opłaty, o których mowa w § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, uiszcza się w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o udzieleniu licencji. §

6. Terminy, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 i § 5, uważa się za zachowane, jeżeli opłata zostanie wpłacona na rachunek bankowy Urzędu Transportu Kolejowego nie później niż w ostatnim dniu terminu. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Infrastruktury: M. Pol

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165 i Nr 141, poz. 1359).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1402 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1403 z 20032003-08-20

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie ustanowienia opłaty wywozowej od zbóż i produktów przemysłu młynarskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1401 z 20032003-08-20

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia

zamów dokument

Porady prawne

 • Licencja na wykonywanie transportu drogowego

  Czy do prowadzenia zarobkowych usług transportowych dla osób pojazdem do 9 osób oraz ogólnych usług transportowych (towarów) w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej (...)

 • Licencja na transport drogowy towarów

  Podatnik zamierza wynajmować samochód ciężarowy z kierowcą. Działalność ta zgodnie z PKD znajduje się pod symbolem 49.41 - transport drogowy towarów. Usługobiorca (...)

 • Licencja zarządcy nieruchomości a koncesja

  Czy wobec tego, że od dnia 1.01.2001 obowiązuje nowe prawo gospodarcze, które ogranicza liczbę koncesji, nadal zobligowani jesteśmy do uzyskania licencji pośrednika (...)

 • Transport osób a posiadanie prawa jazdy kat. B

  Ile osób można przewozić z kat.B. Czy z taką kat. można przewozić osoby w ramach działalności gospodarczej, czy potrzebna jest koncesja na wykonywanie tego typu czynności.

 • Pozwolenie na prowadzenie lombardu

  Czy na prowadzenie lombardu muszę uzyskać zezwolenie o jakim mowa w prawie działalności gospodarczej?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-11-25 poz. 1515

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2009 r. w sprawie opłaty za udzielenie licencji i licencji tymczasowej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu kolejowego

 • Komunikat UE z 2006-03-21 nr 68 poz. 11

  Publikacja decyzji Państw Członkowskich dotyczących przyznania lub cofnięcia licencji na prowadzenie działalności zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia (...)

 • Komunikat UE z 2006-03-21 nr 68 poz. 10

  Publikacja decyzji Państw Członkowskich dotyczących przyznania lub cofnięcia licencji na prowadzenie działalności zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia (...)

 • Komunikat UE z 2006-02-14 nr 37 poz. 2

  Publikacja decyzji Państw Członkowskich dotyczących przyznania lub cofnięcia licencji na prowadzenie działalności zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia (...)

 • Komunikat UE z 2006-02-15 nr 38 poz. 5

  Publikacja decyzji Państw Członkowskich dotyczących przyznania lub cofnięcia licencji na prowadzenie działalności zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.