Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1562 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie automatycznej rejestracji w obrocie surowcem diamentowym z zagranicą

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-09-15
Data wydania:2003-09-08
Data wejscia w życie:2003-09-19
Data obowiązywania:2003-09-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1562 z 2003


Dziennik Ustaw Nr 160                — 11117 —                Poz. 1562


1562

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 8 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie automatycznej rejestracji w obrocie surowcem diamentowym z zagranicą Na podstawie art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 września 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą, o zmianie ustawy — Kodeks celny oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1572) zarządza się, co następuje: ———————


1)

§

1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lipca 2003 r. w sprawie automatycznej rejestracji w obrocie surowcem diamentowym z zagranicą (Dz. U. Nr 126, poz. 1172) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia. Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 września 2003 r. (poz. 1562)

KRAJE B¢DĄCE UCZESTNIKAMI PROCESU KIMBERLEY

1. Angola

2. Armenia

3. Australia

4. Białoruś

5. Botswana

6. Chińska Republika Ludowa

7. Chorwacja

8. Gujana

9. Gwinea

10. Indie

11. Izrael

12. Japonia

13. Kanada

14. Demokratyczna Republika Konga

15. Republika Konga

16. Republika Korei

17. Laos

18. Lesotho

19. Liban

20. Mauritius

21. Namibia

22. Republika Południowej Afryki

23. Republika Ârodkowoafrykańska

24. Rzeczpospolita Polska

25. Federacja Rosyjska

26. Sierra Leone

27. Słowenia

28. Sri Lanka

29. Stany Zjednoczone Ameryki

30. Szwajcaria

31. Tajlandia

32. Tajwan

33. Tanzania

34. Ukraina

35. kraje członkowskie Unii Europejskiej

36. Wenezuela

37. Węgry

38. Wybrzeże Kości Słoniowej

39. Zimbabwe

40. Zjednoczone Emiraty Arabskie

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1562 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1563 z 20032003-09-15

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1561 z 20032003-09-15

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu obrotu surowcem diamentowym z zagranicą

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1560 z 20032003-09-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1559 z 20032003-09-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1558 z 20032003-09-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie odszkodowań przyznawanych osobom udzielającym pomocy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, niebędącym jej funkcjonariuszami

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1557 z 20032003-09-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1556 z 20032003-09-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej funkcjonariuszom Agencji Wywiadu na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1555 z 20032003-09-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1554 z 20032003-09-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Agencji Wywiadu oraz członków ich rodzin środkami publicznego transportu zbiorowego na koszt Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1553 z 20032003-09-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Wywiadu do wykonywania zadań służbowych poza Agencją

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1552 z 20032003-09-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1551 z 20032003-09-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakresu informacji o zmianach wymagań dotyczących działalności oraz o podjętych decyzjach w sprawach uznania kwalifikacji, a także terminów ich składania

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1550 z 20032003-09-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Łączności", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1549 z 20032003-09-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-15 poz. 50

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie automatycznej rejestracji w obrocie surowcem diamentowym z zagranicą

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-12 poz. 361

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie automatycznej rejestracji w obrocie surowcem diamentowym z zagranicą

 • Dziennik Ustaw z 2003-09-15 poz. 1561

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu obrotu surowcem diamentowym z zagranicą

 • Dziennik Ustaw z 1999-12-08 poz. 1292

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie kształtowników i profili ze stali niestopowej.

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-15 poz. 49

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu obrotu surowcem diamentowym z zagranicą


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.