Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 20 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o utworzeniu Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych oraz Protokołu finansowego stanowiącego jej załącznik, sporządzonych w Paryżu dnia 1 lipca 1953 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-10
Data wydania:2001-12-05
Data wejscia w życie:2003-01-25
Data obowiązywania:2003-01-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 20 z 2003


20

OÂWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o utworzeniu Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych oraz Protokołu finansowego stanowiącego jej załącznik, sporządzonych w Paryżu dnia 1 lipca 1953 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. XVI Konwencji o utworzeniu Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, sporządzonej w Paryżu dnia 1 lipca 1953 r., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował dnia 13 maja 1991 r. wyżej wymienioną konwencję oraz protokół finansowy. Zgodnie z art. XVII Konwencji dnia 6 czerwca 1991 r. złożony został dokument przystąpienia do powyższej konwencji Dyrektorowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury jako depozytariuszowi. Zgodnie z art. XVIII ust. 1 konwencji weszła ona w życie dnia 29 września 1954 r., a zgodnie z art. XVIII ust. 2 w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej weszła w życie dnia 6 czerwca 1991 r. Następujące państwa złożyły dokument ratyfikacji, przystąpienia lub przyjęcia powyższej konwencji w podanych poniżej datach: Republika Austrii Królestwo Belgii Republika Bułgarii Republika Czeska 10 listopada 1959 r. 19 lipca 1954 r. 11 czerwca 1999 r. 30 lipca 1993 r. Minister Spraw Zagranicznych: W. Cimoszewicz Królestwo Danii Republika Finlandii Republika Francuska Republika Grecka Królestwo Niderlandów Republika Federalna Niemiec Królestwo Norwegii Republika Portugalska Republika Słowacka Konfederacja Szwajcarska Królestwo Szwecji Republika Węgierska Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Republika Włoska 5 kwietnia 1954 r. 28 grudnia 1990 r. 29 września 1954 r. 7 lipca 1954 r. 15 czerwca 1954 r. 29 września 1954 r. 4 października 1954 r. 21 listopada 1985 r. 2 sierpnia 1993 r. 12 lutego 1954 r. 15 lipca 1954 r. 29 czerwca 1992 r. 30 grudnia 1953 r. 24 lutego 1955 r.


pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 20 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 23 z 20032003-01-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie utworzenia komend rejonowych Policji na obszarze m.st. Warszawy

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 22 z 20032003-01-10

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obrabiarek i Urządzeń Specjalnych" w Poznaniu

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 21 z 20032003-01-10

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 19 z 20032003-01-10

  Konwencja o utworzeniu Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych oraz Protokół finansowy stanowiący jej załącznik, sporządzone w Paryżu dnia 1 lipca 1953 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 18 z 20032003-01-10

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzonej w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 17 z 20032003-01-10

  Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 2, poz. 16 z 20032003-01-10

  Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-14 poz. 1245

  Ustawa z dnia 24 października 2012 r. o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, podpisanej w Warszawie dnia 31 lipca 2012 r., oraz Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej, sporządzonej w Paryżu dnia 30 maja 1975 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-15 poz. 1322

  Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o ratyfikacji Umowy pomiędzy Państwami Stronami Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie ochrony i wymiany informacji niejawnych, podpisanej w Paryżu w dniu 19 sierpnia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2008-08-27 poz. 965

  Oświadczenie Rządowe z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do Protokołu sporządzonego w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie zmiany Międzynarodowej Konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1971 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-11 poz. 1347

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 września 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do Konwencji o utworzeniu Międzynarodowej Organizacji Ruchomej Łączności Satelitarnej (INMARSAT) oraz do Porozumienia Eksploatacyjnego dotyczącego Międzynarodowej Organizacji Ruchomej Łączności Satelitarnej (INMARSAT), przyjętych w Londynie dnia 24 kwietnia 1998 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-10-08 poz. 1318

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 lipca 2009 r. uzupełniające oświadczenie rządowe z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu z dnia 3 czerwca 1999 r. wprowadzającego zmiany do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Protokół 1999)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.