Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 34 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-14
Data wydania:2003-01-07
Data wejscia w życie:2003-01-14
Data obowiązywania:2003-01-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 34 z 2003


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 3                — 213 —                Poz. 34


34

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 135, poz. 907, z 2000 r. Nr 71, poz. 833, z 2001 r. Nr 30, poz. 336 i Nr 107, poz. 1177 oraz z 2002 r. Nr 64, poz. 589) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Strefę ustanawia się na gruntach o powierzchni 821,8 ha, położonych na terenach miasta i gminy Nowa Dęba, miasta Tarnobrzeg, miasta i gminy Staszów, gminy Tuczępy, miasta Stalowa Wola, miasta Radomia, miasta i gminy Nisko, miasta i gminy Połaniec, gminy Grębów, miasta i gminy Jasło, gminy Gorzyce, gminy Baranów Sandomierski oraz miasta Ożarów Mazowiecki.”;

2) w szczegółowym opisie granic i terenu tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej, stanowiącym załącznik do rozporządzenia, w opisie granic Podstrefy Radom na końcu dodaje się opis granic i terenu Rejonu V w brzmieniu: „Rejon V Obręb wieś Ożarów, 09 Ożarów Mazowiecki Od pkt nr 1 znajdującego się przy ul. Poznańskiej w południowo-wschodnim narożniku działki ew.nr 125/6 (obręb Ożarów wieś) granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt nr 2 znajdującego się na granicy pomiędzy działkami ew.nr 125/6 i 125/4, gdzie ulega załamaniu i biegnie w kierunku południowym do pkt nr 3 znajdującego się na granicy pomiędzy działkami ew.nr 125/6 i 125/4, następnie załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku zachodnim do pkt nr

4. W pkt nr 4 znajdującym się na granicy pomiędzy działkami ew.nr 125/6 i 125/4 załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku północnym do pkt nr 5, w którym ulega załamaniu i biegnie w kierunku zachodnim do pkt nr 6 (równolegle do ściany bocznej budynku). Pkt nr 5 i 6 znajdują się na granicy pomiędzy działkami ew.nr 125/6 i 125/4. W pkt nr 6 granica załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku południowym do pkt nr 7 równolegle do ściany budynku. W pkt nr 7 leżącym na przedłużeniu ściany konstrukcyjnej pomiędzy budynkami ulega załamaniu pod kątem prostym i biegnie po przedłużeniu i ścianie konstrukcyjnej budynku do pkt nr 8 w kierunku zachodnim. W pkt nr 8 znajdującym się w narożniku budynków załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku południowym po ścianie budynku do pkt nr 9 znajdującego się na ścianie budynku w miejscu styku dwóch budynków, z którego biegnie nadal w kierunku południowym po ścianie budynku do pkt nr 10 (narożnik budynku). W pkt nr 10 załamuje się pod kątem prostym i biegnie po ścianie budynku w kierunku wschodnim do pkt nr 11 znajdującego się na ścianie budynku na styku budynku i ogrodzenia. W pkt nr 11 granica załamuje się i biegnie w kierunku południowym po ogrodzeniu trwałym do pkt nr 12 znajdującego się w narożniku ogrodzenia pomiędzy działkami ew.nr 125/6 i 125/4. W pkt nr 12 załamuje się ponownie i biegnie w kierunku wschodnim po ogrodzeniu trwałym do pkt nr 13 będącego narożnikiem ogrodzenia pomiędzy działkami ew.nr 125/6 i 125/4. Tam załamuje się i biegnie po ogrodzeniu w kierunku północnym do pkt nr 14 — narożnik ogrodzenia pomiędzy działkami ew.nr 125/6 i 125/4. W pkt nr 14 granica załamuje się i biegnie po ogrodzeniu w kierunku wschodnim do pkt nr 15 (znajdującego się na ścianie budynku). W pkt nr 15 ulega załamaniu i biegnie po ścianie budynku w kierunku południowym do pkt nr 16 (narożnik budynku), a następnie załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku wschodnim po ścianie budynku do pkt nr 17 (narożnik budynku) i dalej w tym samym kierunku po ogrodzeniu do pkt nr 18 znajdującego się w narożniku ogrodzenia pomiędzy działkami ew.nr 125/6, 125/4 i 128/2, w którym ulega załamaniu i biegnie po ogrodzeniu w kierunku południowym do pkt nr 19 będącego narożnikiem ogrodzenia pomiędzy dz.ew.nr 125/6, 128/2 i 128/1. W pkt tym załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim po ogrodzeniu do pkt nr 20 — narożnik ogrodzenia pomiędzy dz.ew.nr 128/1 i 128/2, gdzie ponownie się załamuje i biegnie po ogrodzeniu w kierunku południowym do pkt nr 21, który jest punktem granicznym pomiędzy działkami ew.nr 128/1, 128/2, 166/5 i 166/3, a następnie w tym samym kierunku do pkt nr 21A — punkt graniczny pomiędzy dz.ew.nr 166/5 i 166/3. W pkt nr 21A granica załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim do pkt nr 22 — północno-wschodni narożnik działki ew.nr 166/3. W pkt nr 22 ulega załamaniu i biegnie w kierunku południowym do pkt nr 22A znajdującego się na granicy działek ew.nr 166/3, 166/5 oraz terenu PKP. W pkt nr 22A załamuje się i bie-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 34 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 37 z 20032003-01-14

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości i zasad otrzymywania uposażenia i innych należności pieniężnych przez policjanta skierowanego do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 36 z 20032003-01-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów działalności gospodarczej i rodzajów zakładów nadzorowanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, którym nadaje się weterynaryjny numer identyfikacyjny.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 35 z 20032003-01-14

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 33 z 20032003-01-14

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 32 z 20032003-01-14

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o zasadach współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu, przekraczających polsko-litewską granicę państwową w ruchu drogowym i kolejowym, sporządzonej w Wilnie dnia 14 września 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 31 z 20032003-01-14

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o zasadach współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-litewską granicę państwową w ruchu drogowym i kolejowym, sporządzona w Wilnie dnia 14 września 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 30 z 20032003-01-14

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 9 lutego 2001 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 29 z 20032003-01-14

  Porozumienie z dnia 9 lutego 2001 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 28 z 20032003-01-14

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 9 lutego 2001 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 27 z 20032003-01-14

  Porozumienie z dnia 9 lutego 2001 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 26 z 20032003-01-14

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 28 stycznia 1981 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 25 z 20032003-01-14

  Konwencja Nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzona w Strasburgu dnia 28 stycznia 1981 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 24 z 20032003-01-14

  Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-23 poz. 1098

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie powierzenia Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Sp.z o.o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli.

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-18 poz. 698

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-15 poz. 931

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia specjalnej Strefie Ekonomicznej "Starachowice" S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-15 poz. 926

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Łódzkiej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-15 poz. 932

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.