Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 475 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania pracowników Służby Parków Narodowych oraz oznak służbowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-03-31
Data wydania:2003-02-18
Data wejscia w życie:2003-05-01
Data obowiązywania:2003-03-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 475 z 2003


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 54                — 3596 —                Poz. 475


475

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA z dnia 18 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania pracowników Służby Parków Narodowych oraz oznak służbowych Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Ârodowiska z dnia 28 września 2001 r. w sprawie umundurowania pracowników Służby Parków Narodowych oraz oznak „a marynarka w kolorze oliwkowozielonym służbowych (Dz. U. Nr 119, poz. 1275) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

2) w załączniku nr 8 do rozporządzenia lp. 1a otrzymuje brzmienie: 36 miesięcy”

———————

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 130, poz. 1112.

§

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 475 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 474 z 20032003-03-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 54, poz. 473 z 20032003-03-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie umundurowania pracowników urzędów żeglugi śródlądowej

zamów dokument

Porady prawne

 • Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej - organ

  Kto wydaje decyzję o wyłączeniu działki z gruntów rolnych?

 • Naruszenie posiadania przez koło łowieckie

  Dzierżawię kilka stawów, które stanowią obręb hodowlany oraz znajdują się w parku krajobrazowym.Teren jest oznaczony i oznakowany. Czy koła łowieckie bez mojej zgody, (...)

 • Odznaka policyjna

  Czy Każdy może posiadać, sprzedawać, kupować odznakę policyjną?

 • Umundurowanie komornika i poborcy skarbowego

  Na podstawie uchwały Nr 138 Rady Ministrów w sprawie umundurowania niektórych pracowników urzędów skarbowych(M.P. Nr 28,poz. 199 z dnia 12 września 1986) poborcom (...)

 • Służba BHP

  Jesteśmy firmą zatrudniającą ok 20 pracowników (raz 19, raz 21). Nie posiadamy służby BHP. Osoba zarządzająca pracownikami nie ma również ukończonego żadnego (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-15 poz. 873

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których żołnierze zawodowi są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych

 • Dziennik Ustaw z 2009-10-05 poz. 1313

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-28 poz. 1275

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2001 r. w sprawie umundurowania pracowników Służby Parków Narodowych oraz oznak służbowych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-28 poz. 1274

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2001 r. w sprawie umundurowania pracowników Służby Parków Krajobrazowych oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk.

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-14 poz. 568

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie przypadków, w których żołnierze w czynnej służbie wojskowej są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania oraz odznak o oznak wojskowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.