Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 81 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Komitetu do Spraw Umów Offsetowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-23
Data wydania:2003-01-21
Data wejscia w życie:2003-01-23
Data obowiązywania:2003-01-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 81 z 2003pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 81 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 92 z 20032003-01-23

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 91 z 20032003-01-23

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia niewłaściwej jakości zdrowotnej środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 90 z 20032003-01-23

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania dotyczącego nowej żywności

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 89 z 20032003-01-23

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru oświadczenia podmiotu nabywającego prekursory grupy I-R, IIA-R i IIB-R o ich przeznaczeniu

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 88 z 20032003-01-23

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji produkcji lub obrotu prekursorów grupy IIA-R i IIB-R oraz zgłaszania prekursorów grupy IIA-R

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 87 z 20032003-01-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2003 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących niektóre rodzaje działalności dotyczące zwierząt i produktów zwierzęcych

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 86 z 20032003-01-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 stycznia 2003 r. w sprawie wielkości oraz wymagań weterynaryjnych w zakresie przywozu i przewozu towarów nieprzeznaczonych do obrotu

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 85 z 20032003-01-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 stycznia 2003 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania granicznych lekarzy weterynarii

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 84 z 20032003-01-23

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie zwrotu przez żołnierza zawodowego kosztów poniesionych na jego kształcenie w czasie studiów lub nauki

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 83 z 20032003-01-23

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 82 z 20032003-01-23

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 stycznia 2003 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Polskiej Konfederacji Sportu

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 80 z 20032003-01-23

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 79 z 20032003-01-23

  Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 7, poz. 78 z 20032003-01-23

  Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

zamów dokument

Porady prawne

 • Forma upoważnienia administracyjnego

  W państwowej jednostce organizacyjnej Skarbu Państwa nieposiadającej osobowości prawnej dyrektor zakładu chce upoważnić swojego zastępcę na podstawie art. 268a kpa (...)

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Ustawowe ulgi nauczycieli akademickich

  Czy pracodawca (rektor uczelni) może zobowiązać pracowników do pokrycia części kwoty legitymacji PKP uprawniającej do ulgi, informując, że nie będzie rozliczał (...)

 • Rejestracja stowarzyszenia

  Rejestrujemy stowarzyszenie. Czy w toku rejestracji w protokole zebrania założycielskiego przewodniczącym zebrania i przewodniczącym komitetu może być ta sama osoba? (...)

 • Regulamin pracy a umowa o pracę

  Ustalenia zawarte w mojej umowie o pracę są sprzeczne z postanowieniami regulaminu zakładu pracy. Które postanowienia w świetle prawa są obowiązujące?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-08 poz. 4

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Komitetu do Spraw Umów Offsetowych

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-21 poz. 344

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania Radzie do Spraw Uchodźców statutu organizacyjnego i regulaminu czynności wewnętrznych oraz określenia zasad wynagradzania jej członków.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-21 poz. 733

  Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

 • Legislacja UE z 2009-06-20 nr 159 poz. 10

  Czwarta zmiana regulaminu wewnętrznego EKES-u zatwierdzona na sesji plenarnej 12 marca 2008 r.

 • Komunikat UE z 2008-07-10 nr 175 poz. 52

  27. Zminimalizowanie kosztów administracyjnych wynikających z ustawodawstwa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.