Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 657 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2003 r. sygn. akt K 34/02

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-29
Data wydania:2003-04-14
Data wejscia w życie:2003-04-29
Data obowiązywania:2003-04-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 657 z 2003


657

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 14 kwietnia 2003 r. sygn. akt K 34/02 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Ewa Łętowska — przewodniczący, Jadwiga Skórzewska-Łosiak — sprawozdawca, Mirosław Wyrzykowski, Marian Zdyb, Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Dorota Raczkowska,

(Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, ze zm.) z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, orzeka: Art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2052) jest zgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ewa Łętowska Jadwiga Skórzewska-Łosiak Marian Zdyb Mirosław Wyrzykowski Bohdan Zdziennicki


po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy, Sejmu i Prokuratora Generalnego, a także Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, na rozprawie w dniu 14 kwietnia 2003 r. wniosku Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych o zbadanie zgodności art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 657 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 658 z 20032003-04-29

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2003 r. sygn. akt SK 4/02

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 656 z 20032003-04-29

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Estońskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 655 z 20032003-04-29

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 654 z 20032003-04-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Powojennej Przebudowie Iraku

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 653 z 20032003-04-29

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 652 z 20032003-04-29

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

zamów dokument

Porady prawne

 • Przywrócenie własnościowego prawa do lokalu

  Czy w świetle wyroku TK z 9 listopada 2005 roku można odzyskać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? Właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (...)

 • Dokumenty potrzebne do zameldowania

  Proszę o podanie które orzeczenie trybunału konstytucyjnego zlikwidowało obowiązek przedstawienia potwierdzenia uprawnienia do przebywania w lokalu, w którym zamierzamy (...)

 • Potwierdzenie uprawnienia do zajmowania lokalu

  Jak rozumieć Art. 9. ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, który w ustępie 2 stanowi: "Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy (...)

 • Wymagania dla dziedziczenia gospodarstwa rolnego

  Czy żeby wnuk (uczy się w szkole podstawowej) mógł odziedziczyć gospodarstwo po zmarłych dziadkach musi spełniać jakieś specjalne wymogi?

 • Skarga do Trybunału Konstytucyjnego

  Czy każdy może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym? Czy pytanie musi dotyczyć konkretnej sprawy w Sądzie, czy nie? Jeśli odpowiedź brzmi (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.