Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 726 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-05-10
Data wydania:2003-04-11
Data wejscia w życie:2003-05-25
Data obowiązywania:2003-05-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 726 z 2003


726

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej Na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: ———————


1) Minister

Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, Nr 122, poz. 1323 i Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 155, poz. 1287 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 64, Nr 49, poz. 408 i Nr 64, poz. 592.

§

1. Ustala się wykaz spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, których prawa z akcji lub udziałów wykonuje Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Tański

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2003 r. (poz. 726)

WYKAZ SPÓŁEK HODOWLI ROÂLIN UPRAWNYCH ORAZ HODOWLI ZWIERZĄT GOSPODARSKICH O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI NARODOWEJ Spółki Hodowli Roślin Uprawnych:

1) „DANKO” Hodowla Roślin Sp. z o.o. Choryń 7, 64-005 Racot;

2) Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce;

3) Małopolska Hodowla Roślin — HBP Sp. z o.o. ul. Zbożowa 4, 30-002 Kraków;

Dziennik Ustaw Nr 80                — 5302 —                Poz. 726


4) Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 5, 99-300 Kutno;

5) Hodowla Roślin Rolniczych — Nasiona Kobierzyc Sp. z o.o. ul. Sportowa 21, 55-040 Kobierzyce;

6) Hodowla Roślin Szelejewo Sp. z o.o. Szelejewo 5, 63-820 Piaski;

7) Piast Hodowla Roślin Łagiewniki Sp. z o.o. Łagiewniki, 88-150 Kruszwica;

8) Stacja Hodowli Roślin „Modzurów” Sp. z o.o. ul. Słowackiego 9, Modzurów; 47-415 Szonowice;

9) Pomorsko-Mazowiecka Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. Strzekęcin 8A, 76-024 Âwieszyno;

10) Hodowla Roślin w Szyldaku Sp. z o.o. ul. Gdańska 10, 14-106 Szyldak;

11) Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze „Polan” Sp. z o.o. ul. Rydla 53/55, 30-130 Kraków;

12) „Spójnia” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Sp. z o.o. ul. Lipowa 22, Nochowo; 63-100 Ârem;

13) PlantiCo — Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. ul. Parkowa 1a, Zielonki Parcele; 05-082 Babice Stare;

14) „PlantiCo” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Gołębiew Sp. z o.o. Gołębiew, 99-300 Kutno;

15) Hodowla Roślin Bronisze Sp. z o.o. ul. Przyparkowa 13, Bronisze; 05-850 Ożarów Mazowiecki;

16) Produkcja i Hodowla Roślin Ogrodniczych w Krzeszowicach Sp. z o.o. ul. ˚bicka 32, 32-065 Krzeszowice;

17) Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne w Lublinie Sp. z o.o. ul. Jasna 6 lok. 16, 20-077 Lublin. Spółki Hodowli Zwierząt Gospodarskich:

1) Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o. ul. Włocławska 2, 88-220 Osięciny;

2) Ośrodek Hodowli Zarodowej Głogówek Sp. z o.o. ul. Fabryczna 2B, 48-250 Głogówek;

3) Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o. Osowa Sień 98, 67-400 Wschowa;

4) Ośrodek Hodowli Zarodowej „Gajewo” Sp. z o.o. 82-200 Malbork;

5) „Mścice” Ośrodek Hodowli Zarodowej Sp. z o.o. ul. Koszalińska 85, 76-031 Mścice;

6) Hodowla Zarodowa Zwierząt „˚ołędnica” Sp. z o.o. ˚ołędnica 41, 63-911 Rawicz;

7) Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. Pl. Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki;

8) Ośrodek Hodowli Zarodowej Dębołęka Sp. z o.o. ul. O.H.Z. 1, Dębołęka; 98-275 Brzeźno;

9) Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Sp. z o.o. Polanowice, 88-150 Kruszwica;

10) Ośrodek Hodowli Zarodowej „Garzyn” Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 34, Garzyn; 64-120 Krzemieniewo;

11) Hodowla Zarodowa Zwierząt Knyszyn Sp. z o.o. Knyszyn-Zamek, 19-120 Knyszyn;

12) Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku Sp. z o.o. ul. Zamkowa 3, 32-608 Osiek;

13) Ośrodek Hodowli Zarodowej Lubiana Sp. z o.o. Lubiana, 73-236 Płotno;

14) Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Sp. z o.o. Chodeczek, 87-860 Chodecz;

15) Ośrodek Hodowli Zarodowej Bobrowniki Sp. z o.o. Bobrowniki 6A, 76-231 Damnica;

16) Gospodarstwo Rolno-Hodowlane ˚ydowo Sp. z o.o. ul. Kościuszki 41, 62-241 ˚ydowo;

17) Ośrodek Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” Sp. z o.o. ul. Zdrojowa 15, 58-231 Przerzeczyn Zdrój;

18) Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o. ul. Zatorze 2, 48-130 Kietrz;

19) Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane Gałopol Sp. z o.o. Gałowo, 64-500 Szamotuły;

20) Czerniejewskie Przedsiębiorstwo Rolno-Usługowe Sp. z o.o. ul. Gen. Lipskiego 5, 62-250 Czerniejewo;

21) Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o. ul. Wiosenna 5, Długie Stare; 64-100 Leszno;

22) Stadnina Koni Golejewko Sp. z o.o. Golejewko 63, 63-921 Chojno;

23) Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. 21-505 Janów Podlaski;

24) Stadnina Koni Michałów Sp. z o.o. 28-411 Michałów;

25) Stadnina Koni „Racot” Sp. z o.o. ul. Dworcowa 5, 64-005 Racot;

26) Stadnina Koni Kozienice Sp. z o.o. ul. Wiślana 12, 26-900 Kozienice;

27) Stadnina Koni Walewice Sp. z o.o. Walewice, 99-423 Bielawy k. Łowicza;

28) Stadnina Koni „Krasne” Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 36, 06-408 Krasne;

29) Stadnina Koni Liski Sp. z o.o. Liski 19, 11-210 Sępopol;

30) Stadnina Koni „Rzeczna” Sp. z o.o. Rzeczna, 14-400 Pasłęk;

31) Stadnina Koni „Nowe Jankowice” Sp. z o.o. 86-320 Łasin;

32) Stadnina Koni Huculskich Sp. z o.o. Gładyszów 53, 38-315 Uście Gorlickie;

33) Stadnina Koni w Dobrzyniewie Sp. z o.o. Dobrzyniewo 23, 89-311 Falmierowo;

34) Stadnina Koni „Pępowo” Sp. z o.o. Gogolewo 71, 63-840 Krobia;

35) Stadnina Koni „Iwno” Sp. z o.o. ul. Park Mielżyńskich 1, Iwno; 62-025 Kostrzyn Wlkp.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 726 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 733 z 20032003-05-10

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu i warunków wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz trybu potwierdzania tego skierowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 732 z 20032003-05-10

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 731 z 20032003-05-10

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie rodzajów instalacji, dla których prowadzący mogą ubiegać się o ustalenie programu dostosowawczego

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 730 z 20032003-05-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 729 z 20032003-05-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu "Ognisko Światła i Miłości"

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 727 z 20032003-05-10

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu planowania i wykorzystania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 725 z 20032003-05-10

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 724 z 20032003-05-10

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania nabytych przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 723 z 20032003-05-10

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 722 z 20032003-05-10

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Przytoczna w województwie lubuskim

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 721 z 20032003-05-10

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 720 z 20032003-05-10

  Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 719 z 20032003-05-10

  Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 718 z 20032003-05-10

  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 717 z 20032003-05-10

  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 716 z 20032003-05-10

  Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu terrorystycznych ataków bombowych przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 15 grudnia 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 715 z 20032003-05-10

  Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o ratyfikacji Traktatu WIPO o prawie autorskim, sporządzonego w Genewie dnia 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 728 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu planowania i wykorzystania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-01-15 poz. 39

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-23 poz. 72

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-26 poz. 866

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2003 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-04 poz. 974

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-21 poz. 736

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 lipca 1999 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt gospodarskich oraz specjalistycznych szkoleń zawodowych dla osób prowadzących ocenę wartości użytkowej zwierząt gospodarskich lub sztuczne unasiennianie tych zwierząt.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.