Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 908 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wysokości i terminu wypłaty płatności kompensacyjnych plantatorom ziemniaków

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-06-04
Data wydania:2003-05-06
Data wejscia w życie:2003-06-19
Data obowiązywania:2003-06-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 908 z 2003


908

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wysokości i terminu wypłaty płatności kompensacyjnych plantatorom ziemniaków Na podstawie art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o regulacji rynku skrobi ziemniaczanej (Dz. U. Nr 11, poz. 83) zarządza się, co następuje: §

1. Wysokość płatności kompensacyjnych dla plantatorów dostarczających ziemniaki na podstawie umowy o dostawę ziemniaków wynosi 104 zł za 1 tonę skrobi zawartej w ziemniakach. §


2. Płatności kompensacyjne są wypłacane plantatorom ziemniaków, o których mowa w § 1, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku o ich wypłatę do Agencji Rynku Rolnego. §

3. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości i terminu wypłaty płatności kompensacyjnych plantatorom ziemniaków (Dz. U. Nr 56, poz. 504). §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 908 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 921 z 20032003-06-04

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 2003 r. sygn. akt K 44/02

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 920 z 20032003-06-04

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2003 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 919 z 20032003-06-04

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 918 z 20032003-06-04

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 917 z 20032003-06-04

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 916 z 20032003-06-04

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków dla chowu i hodowli poszczególnych grup zwierząt w ogrodach zoologicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 915 z 20032003-06-04

  Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 9 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 914 z 20032003-06-04

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie aplikacji prokuratorskiej w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 913 z 20032003-06-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wyroby aerozolowe

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 912 z 20032003-06-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 911 z 20032003-06-04

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Radoszyce w województwie świętokrzyskim

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 910 z 20032003-06-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie określenia lotnisk międzynarodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 909 z 20032003-06-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie szczególowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 907 z 20032003-06-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie jednostkowych kar za usuwanie drzew

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 906 z 20032003-06-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usuwanie drzew lub krzewów

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 905 z 20032003-06-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie sprawozdań przedsiębiorców korzystających z pomocy publicznej

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-15 poz. 504

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości i terminu wypłaty płatności plantatorom ziemniaków.

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-15 poz. 776

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wysokości dopłaty kompensacyjnej do produkcji skrobi z ziemniaków oraz terminu jej wypłaty

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-15 poz. 503

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości dopłaty kompensacyjnej do produkcji skrobi z ziemniaków oraz terminu jej wypłaty.

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-16 poz. 1601

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane dla producentów ziemniaków skrobiowych za rok gospodarczy 2011/2012

 • Dziennik Ustaw z 2009-08-20 poz. 1085

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane dla producentów ziemniaków skrobiowych za rok gospodarczy 2008/2009


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.