Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 151, poz. 1596 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2004 r. o sprostowaniu błędu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-07-01
Data wydania:2004-06-30
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2004-07-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 151, poz. 1596 z 2004


Dziennik Ustaw Nr 151                — 10728 —                Poz. 1596


1596

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 czerwca 2004 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z późn. zm.1)) w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. ———————


1)

o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 1203) w art. 30 w pkt 2 zamiast wyrazów „art. 5 i art. 6” powinny być wyrazy „art. 6 i art. 7”.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 151, poz. 1596 z 2004 - pozostałe dokumenty:

  • Dziennik Ustaw Nr 151, poz. 1595 z 20042004-07-01

    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

  • Dziennik Ustaw Nr 151, poz. 1594 z 20042004-07-01

    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

  • Dziennik Ustaw Nr 151, poz. 1593 z 20042004-07-01

    Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.