Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1799 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lipca 2004 r. sygn. akt SK 9/03

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-08-02
Data wydania:2004-07-27
Data wejscia w życie:2004-08-02
Data obowiązywania:2004-08-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1799 z 2004


1799

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 27 lipca 2004 r. sygn. akt SK 9/03 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Teresa Dębowska-Romanowska — przewodniczący, Jerzy Ciemniewski — sprawozdawca, Marian Grzybowski,

protokolant: Dorota Raczkowska-Paluch,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącej oraz Ministra Finansów i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 27 lipca 2004 r., skargi konstytucyjnej Firmy Handlowej KORONA Janina i Mieczysław Słoma Spółka jawna o zbadanie zgodności § 54 ust. 5 pkt 1 i ust. 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych


Dziennik Ustaw Nr 170                — 11889 —                Poz. 1799


przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 156, poz. 1024, ze zm.) z art. 20, art. 21, art. 22, art. 64, art. 84 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, orzeka: § 54 ust. 5 pkt 1 i ust. 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U.

Nr 156, poz. 1024 oraz z 1998 r. Nr 153, poz. 999) jest zgodny z art. 64 ust. 2 i 3 w związku z art. 21 ust. 1 oraz z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i nie jest niezgodny z art. 20, art. 22 oraz z art. 217 Konstytucji.

Teresa Dębowska-Romanowska Jerzy Ciemniewski Marian Grzybowski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1799 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1798 z 20042004-08-02

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lipca 2004 r. sygn. akt U 16/02

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1797 z 20042004-08-02

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1796 z 20042004-08-02

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Apostolstwu Chorych

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1795 z 20042004-08-02

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1794 z 20042004-08-02

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie wzoru znaku jakości artykułów rolno-spożywczych

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1793 z 20042004-08-02

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyki CPVO

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1792 z 20042004-08-02

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie kosztów związanych z określeniem tras przejazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1791 z 20042004-08-02

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymagań dla lądowisk

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1790 z 20042004-08-02

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1789 z 20042004-08-02

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1788 z 20042004-08-02

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów, asesorów i aplikantów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1787 z 20042004-08-02

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1786 z 20042004-08-02

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji oraz opłaty prowizyjnej od poręczenia i gwarancji

zamów dokument

Porady prawne

 • Przywrócenie własnościowego prawa do lokalu

  Czy w świetle wyroku TK z 9 listopada 2005 roku można odzyskać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? Właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (...)

 • Dokumenty potrzebne do zameldowania

  Proszę o podanie które orzeczenie trybunału konstytucyjnego zlikwidowało obowiązek przedstawienia potwierdzenia uprawnienia do przebywania w lokalu, w którym zamierzamy (...)

 • Odszkodowanie od komornika a kasacja

  Na postanowienie sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (w postępowaniu egzekucyjnym) złożyłem zażalenie. Sąd oddalił zażalenie. Wcześniej składana była (...)

 • Wymagania dla dziedziczenia gospodarstwa rolnego

  Czy żeby wnuk (uczy się w szkole podstawowej) mógł odziedziczyć gospodarstwo po zmarłych dziadkach musi spełniać jakieś specjalne wymogi?

 • Czynsz regulowany w domach osób fizycznych

  Kiedy obowiązuje czynsz regulowany w domach stanowiących własność osób fizycznych? Do kiedy obowiązuje w tym wypadku czynsz regulowany?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.