Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 229 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym oraz liczby Prezesów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-02-23
Data wydania:2004-02-18
Data wejscia w życie:2004-02-23
Data obowiązywania:2004-02-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 229 z 2004


229

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym oraz liczby Prezesów Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) zarządza się, co następuje:


Dziennik Ustaw Nr 26                — 1468 —                Poz. 229


§

1. Liczbę stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym ustala się na 88, w tym 5 stanowisk Prezesów, łącznie ze stanowiskiem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

§

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski Prezes Rady Ministrów: L. Miller

———————

1)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 1998 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów i prezesów Sądu Najwyższego (Dz. U. Nr 94, poz. 595).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 229 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 232 z 20042004-02-23

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 231 z 20042004-02-23

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2004 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 230 z 20042004-02-23

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu sprzedaży wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, zamiany tych wierzytelności na akcje (udziały), rozłożenia ich spłaty na raty oraz umorzenia wierzytelności w całości lub w części

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 228 z 20042004-02-23

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 227 z 20042004-02-23

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie wysokości diet dla członków Krajowej Rady Sądownictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 226 z 20042004-02-23

  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. zmieniająca ustawę o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 225 z 20042004-02-23

  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

zamów dokument

Porady prawne

 • Widełkowe określenie liczby członków zarządu

  Umowa spółki z o.o. przewiduje jednego lub więcej prezesów. Uchwały Zgromadzenia Wspólników (ZW) wymagają jednomyślności. ZW powołało 3 prezesów. Jeden z prezesów (...)

 • Zarząd spółki niezgodny z umową sp.

  Umowa spółki z o.o. przewiduje jednego lub więcej prezesów. Uchwały Zgromadzenia Wspólników (ZW) wymagają jednomyślności. ZW powołało 3 prezesów. Załóżmy, (...)

 • Ustalenie liczby pracowników a ZFŚS

  Nasza jednostka co roku zatrudnia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych lub publicznych. W zależności od potrzeb, umowy z tymi pracownikami zawierane są na okresy (...)

 • Odległość parkingu od granicy działki

  W jakiej minimalnej odległości od granicy sąsiedniej działki mogą być usytuowane parkingi samochodowe na działce, na której prowadzona jest działalność gospodarcza?

 • Wymagana powierzchnia sklepu

  Czy są przepisy regulujące wielkość powierzchni sklepu do liczby pracowników na danej zmianie. Jakie to liczby (chodzi tutaj głównie o sklepy spożywcze)?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-23 poz. 228

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-27 poz. 1928

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-28 poz. 1776

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-06 poz. 772

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów

 • Monitor Polski 2004 nr 16 poz. 280

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie ustalenia na rok 2004 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych: w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej i w Sądzie Okręgowym w Krośnie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.