Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 738 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o udzieleniu patentów europejskich, sporządzonej w Monachium w dniu 5 października 1973 r., zmienionej aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną część

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-04-26
Data wydania:2004-01-27
Data wejscia w życie:2004-05-11
Data obowiązywania:2004-04-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 738 z 2004


Dziennik Ustaw Nr 79                — 5018 —                Poz. 738


738

OÂWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, sporządzonej w Monachium w dniu 5 października 1973 r., zmienionej aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną część Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 19 września 2003 r. o ratyfikacji Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, sporządzonej w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmienionej aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną część (Dz. U. Nr 193, poz. 1885) oraz na podstawie ustawy z dnia 12 września 2002 r. o ratyfikacji Aktu z dnia 29 listopada 2000 r. rewidującego Konwencję o udzielaniu patentów europejskich (Dz. U. Nr 183, poz. 1520), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował powyższe umowy i w dniu 29 grudnia 2003 r. podpisał dokument przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, sporządzonej w Monachium w dniu 5 października 1973 r., zmienionej aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną część oraz do Aktu rewidującego Konwencję o udzielaniu patentów europejskich, podpisanego w Monachium dnia 29 listopada 2000 r. Dnia 30 grudnia 2003 r. złożono Ministerstwu Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, jako depozytariuszowi, powyższy dokument przystąpienia. Zgodnie z art. 169 ust. 2 konwencji wejdzie ona w życie dnia 1 marca 2004 r. w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa są stronami konwencji: Republika Austrii Królestwo Belgii Republika Bułgarii Republika Czeska Republika Cypryjska Królestwo Danii Republika Estońska Republika Finlandii Republika Francuska Republika Grecka Królestwo Hiszpanii Irlandia Księstwo Liechtensteinu Wielkie Księstwo Luksemburga Księstwo Monako Królestwo Niderlandów Republika Federalna Niemiec Republika Portugalska Rumunia Republika Słowacji Republika Słowenii Konfederacja Szwajcarska Królestwo Szwecji Republika Turcji Republika Węgierska Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Republika Włoska Zgodnie z art. 8 Aktu rewidującego Konwencję o udzielaniu patentów europejskich, sporządzonego w Monachium dnia 29 listopada 2000 r.,*) wejdzie on w życie po upływie dwóch lat od złożenia dokumentów ratyfikacyjnych lub dokumentów przystąpienia przez piętnaste umawiające się państwo, albo jeśli ma to miejsce wcześniej, w pierwszym dniu trzeciego miesiąca od złożenia dokumentu ratyfikacyjnego przez to państwo, które dokona tego aktu jako ostatnie ze wszystkich umawiających się państw. Poza Rzecząpospolitą Polską dokumenty przystąpienia do dnia dzisiejszego złożyły następujące państwa: Republika Bułgarii Republika Czeska Republika Estońska Księstwo Monako Rumunia Republika Słowacji Republika Słowenii Republika Węgierska Minister Spraw Zagranicznych: W. Cimoszewicz


———————

*)

Tekst Aktu rewidującego konwencję nie jest publikowany, ponieważ Akt dotychczas nie wszedł w życie. Akt zostanie opublikowany, a informacja o jego wejściu w życie zostanie zamieszczona w odrębnym oświadczeniu rządowym.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 738 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 737 z 20042004-04-26

  Konwencja o udzieleniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmieniona aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną część

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-21 poz. 1724

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Międzynarodowej konwencji o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej EUROCONTROL, sporządzonej w Brukseli dnia 13 grudnia 1960 r., zmienionej Protokołem dodatkowym z dnia 6 lipca 1970 r., zmienionej Protokołem z dnia 21 listopada 1978 r., w całości Protokołem z dnia 12 lutego 1981 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-08 poz. 1377

  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej "EUROCONTROL", sporządzonej w Brukseli dnia 13 grudnia 1960 r.,zmienionej Protokołem Dodatkowym z dnia 6 lipca 1970 r., zmienionej Protokołem z dnia 21 listopada 1978 r., w całości zmienionej Protokołem z dnia 12 lutego 1981 r.

 • Dziennik Ustaw z 2007-08-23 poz. 1081

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej w Brukseli dnia 8 grudnia 2004 r., w sprawie przystąpienia republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzonej w Brukseli dnia 23 lipca 1990 r., zmienionej Konwencją w sprawie przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzoną w Brukseli dnia 21 grudnia 1995 r. oraz Protokołem zmieniającym Konwencję w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzonym w Brukseli dnia 25 maja 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-20 poz. 1605

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Ottawie dnia 24 października 1978 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-12 poz. 369

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchyleniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.