Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 70 z 2004 - Strona 18

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów na potrzeby przemysłu farmaceutycznego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-01-23
Data wydania:2004-01-06
Data wejscia w życie:2004-01-31
Data obowiązywania:2004-01-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 70 z 2004 - Strona 18


Strona 18 z 19

Dziennik Ustaw Nr 9 1 2 39 80 0 10 90 90 90 90 0 10 0 10 0 0 90 0                — 356 — 3 Metyloceluloza — Pozostałe: — — Estry celulozy Ftalan acetylocelulozy Octanoftalan celulozy — — Pozostałe Celuloza mikrokrystaliczna Polimery naturalne (na przykład kwas alginowy) i zmodyfikowane polimery naturalne utwardzone (na przykład utwardzone białka, pochodne chemiczne kauczuku naturalnego), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, w formach podstawowych: — Kwas alginowy, jego sole i estry Kwas alginowy Wymieniacze jonów oparte na polimerach objętych pozycjami od 3901 do 3913, w formach podstawowych Wymieniacze jonów Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych niekomórkowych, niewzmocnionych, nielaminowanych, nieosadzonych na podłożu ani niepołączonych w podobny sposób z innymi materiałami: — Z polimerów chlorku winylu: — — Pozostałe: — — — O grubości nieprzekraczającej 1 mm Folia PCV o grubości do 1 mm Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych: — Pozostałe: — — Z produktów polimeryzacji addycyjnej Âciągacze foliowe Nić i sznurek, gumowe Nić gumowa Odzież i dodatki odzieżowe (włączając rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem), dowolnego przeznaczenia, z gumy, innej niż ebonit: — Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem: — — Chirurgiczne — — Pozostałe: — — — Pozostałe Rękawice zabiegowe niesterylne Pozostałe artykuły z gumy, innej niż ebonit: — Pozostałe: — — Pozostałe: — — — Pozostałe: — — — — Pozostałe: — — — — — Pozostałe: — — — — — — Pozostałe Korki gumowe Tkaniny bawełniane, zawierające 85 % masy lub więcej bawełny, o masie powierzchniowej nie większej niż 200 g/m2: — Niebielone: — — O splocie płóciennym, o masie powierzchniowej nie większej niż 100 g/m2: — — — Tkaniny do produkcji bandaży, opatrunków i gazy medycznej 4                Poz. 70090317 ex 3912 3912 90 3912 90 090318 ex 3912 090319 ex 3912 3912 90 090320 ex 3912 3913

3 475 kg

1 625 kg 1 100 kg 42 200 kg

3913 10 00 0 090321 ex 3913 10 00 0 3914 00 00 0 090322 ex 3914 00 00 0 3920

1 250 kg

22,5 kg

3920 49 3920 49 10 0 090323 ex 3920 49 10 0 3921 3921 90 3921 90 60 0 090324 ex 3921 90 60 0 4007 00 00 0 090325 ex 4007 00 00 0 4015

10 000 kg

120 000 kg 100 000 kg

090326 4015 11 00 0 4015 19 4015 19 90 0 090327 ex 4015 19 90 0 4016 4016 99

850 000 par

25 000 000 szt.

4016 99 88 0 090328 ex 4016 99 88 0 5208

2 225 kg

5208 11 090329 5208 11 10 0

30 000 000 m2

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 70 z 2004 - Strona 18 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 75 z 20042004-01-23

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 stycznia 2004 r. sygn. akt SK 10/03

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 74 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie jednolitych procedur oceny dokumentacji produktu biobójczego oraz kryteriów postępowania przy ocenie produktu biobójczego

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 73 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie sieci wymiany informacji

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 72 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 71 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 69 z 20042004-01-23

  Ustawa z dnia 26 listopada 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o budowie nowego mostu granicznego przez rzekę Dziką Orlicę w przejściu granicznym Mostowice - Orlicke Zahori, sporządzonej w Warszawie dnia 20 marca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 68 z 20042004-01-23

  Ustawa z dnia 26 listopada 2003 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 159 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przyjętej w Genewie dnia 20 czerwca 1983 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Handel środkami odurzającymi i psychotropowymi

  Które dokładnie artykuły KK regulują sprawy związane z zakazem handlu, zażywania itp. odnośnie narkotyków, środków halucynogennych w Polsce? A może jest jakiś (...)

 • Cło i VAT przy wysyłce z USA

  Wygrałem licytację na Allegro.pl, które przedmiotem był iPhone - cena 1.675 PLN. Po zakończeniu licytacji sprzedający zaproponował mi wysyłkę towaru z USA. Czy w (...)

 • Przywóz dewiz do Polski

  Ile pieniędzy gotówką może wwieść do Polski Polak zamieszkały na stałe za granicą i czy wymagane są do tego jakieś dokumenty, jeśli suma będzie większa, np. (...)

 • Stawka VAT na sprzedaż zwierząt

  Zajmuję się skupem i sprzedażą bydła, trzody chlewnej. Dokumentuję zakup dowodem wewnętrznym, gdyż jest to zakup od rolników, którzy nie chcą podawać swoich danych. (...)

 • Szwajcaria miejscem zakupu i odbioru towaru

  Moja firma (mamy NIP VAT-UE) zakupiła towar u szwajcarskiego dostawcy. Z uwagi na fakt, że realizujemy 2-miesięczny kontrakt w Szwajcarii, miejscem dostawy była także (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-06 poz. 1200

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-10 poz. 465

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych olejów technicznych na potrzeby przemysłu chemicznego.

 • Monitor Polski 2004 nr 17 poz. 294

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społeczneji z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentów taryfowych

 • Monitor Polski 2004 nr 15 poz. 249

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentów taryfowych

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-27 poz. 1716

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych tworów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.