Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 70 z 2004 - Strona 8

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów na potrzeby przemysłu farmaceutycznego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-01-23
Data wydania:2004-01-06
Data wejscia w życie:2004-01-31
Data obowiązywania:2004-01-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 70 z 2004 - Strona 8


Strona 8 z 19

Dziennik Ustaw Nr 9 1 2 00 0 00 0 16 00 0 80 0 19 80 0 90 90 90 90 90 90 0 90 90 90 90 90 0 0 0 0 0                — 346 — 3 — — Kwas cytrynowy — — Kwas glukonowy, jego sole i estry Glukonian wapnia — — Pozostałe: — — — Pozostałe Pravastatyny sól sodowa — Pozostałe: — — Pozostałe Kwas 3metoksy2,4,5trifluorobenzoesowy Naproksen Naproksen racemat Naproksen sodu Naproksen substancja Związki z aminową grupą funkcyjną: — Alifatyczne monoaminy i ich pochodne; ich sole: — — Metyloamina, di lub trimetyloamina oraz ich sole: — — — Sole Dimetyloaminy chlorowodorek — Aromatyczne monoaminy i ich pochodne; ich sole: — — Pochodne aniliny i ich sole: — — — Pozostałe Dimetyloanilina — — Toluidyny i ich pochodne; ich sole 4Nitro3trifluorometyloanilina — — Pozostałe: — — — Pozostałe Amitryptyliny chlorowodorek Selegiliny chlorowodorek Terbinafiny chlorowodorek Terbinafina — Aromatyczne poliaminy i ich pochodne; ich sole: — — Pozostałe: — — — Pozostałe Bromheksyny chlorowodorek Związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną: — Aminoalkohole, inne niż te zawierające więcej niż jeden rodzaj tlenowej grupy funkcyjnej, ich etery i estry; ich sole: — — Pozostałe: — — — Pozostałe Ambroksolu chlorowodorek Chlorowodorek oksybutyniny Etambutolu chlorowodorek Ethyl 3(dimethylamino)acrylate — Aminoaldehydy, aminoketony i aminochinony, inne niż te zawierające więcej niż jeden rodzaj tlenowej grupy funkcyjnej; ich sole: — — Pozostałe 2Amino2chloro5nitrobenzofenon 2Amino5chlorobenzofenon — Aminokwasy, inne niż te zawierające więcej niż jeden rodzaj tlenowej grupy funkcyjnej, i ich estry; ich sole: — — Pozostałe: — — — Pozostałe Ester metylowy kwasu 4acetylamino5chloro2metoksybenzoesowego LOrnityny Lasparaginian — Aminoalkoholofenole, fenoloaminokwasy i pozostałe związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną (+/)1[2(dimetyloamino)1(4metoxyfenylo)etylo]cykloheksanol 2(2Aminoetoksy)anizol 4                Poz. 70090037 2918 14 2918 16 090038 ex 2918 2918 19 2918 19 090039 ex 2918 2918 90 2918 90 090040 ex 2918 090041 ex 2918 090042 ex 2918 090043 ex 2918 090044 ex 2918 2921

40 050 kg 75 800 kg 5,5 kg 27 22 10 1 500 150 000 850 500 kg kg kg kg kg

2921 11 2921 11 90 0 090045 ex 2921 11 90 0 2921 42 2921 42 ex 2921 2921 43 ex 2921 2921 49 2921 49 ex 2921 ex 2921 ex 2921 ex 2921 90 42 00 43 80 49 49 49 49 0 90 0 0 00 0 0 80 80 80 80 0 0 0 0

8 500 kg

090046 090047 090048 090049 090050 090051

15 000 kg 2 000 kg 750 30 200 500 kg kg kg kg

2921 59 2921 59 90 0 090052 ex 2921 59 90 0 2922 2922 19 2922 19 ex 2922 ex 2922 ex 2922 ex 2922

450 kg

090053 090054 090055 090056

80 19 19 19 19

0 80 80 80 80

0 0 0 0

295 8 750 21 000

kg kg kg kg

2922 39 00 0 090057 ex 2922 39 00 0 090058 ex 2922 39 00 0 2922 49 2922 49 95 0 090059 ex 2922 49 95 0 090060 ex 2922 49 95 0 2922 50 00 0 090061 ex 2922 50 00 0 090062 ex 2922 50 00 0

250 kg 1 600 kg

2 000 kg 7 500 kg 625 kg 3 000 kg

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 70 z 2004 - Strona 8 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 75 z 20042004-01-23

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 stycznia 2004 r. sygn. akt SK 10/03

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 74 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie jednolitych procedur oceny dokumentacji produktu biobójczego oraz kryteriów postępowania przy ocenie produktu biobójczego

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 73 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie sieci wymiany informacji

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 72 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 71 z 20042004-01-23

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 69 z 20042004-01-23

  Ustawa z dnia 26 listopada 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o budowie nowego mostu granicznego przez rzekę Dziką Orlicę w przejściu granicznym Mostowice - Orlicke Zahori, sporządzonej w Warszawie dnia 20 marca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 68 z 20042004-01-23

  Ustawa z dnia 26 listopada 2003 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 159 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przyjętej w Genewie dnia 20 czerwca 1983 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Handel środkami odurzającymi i psychotropowymi

  Które dokładnie artykuły KK regulują sprawy związane z zakazem handlu, zażywania itp. odnośnie narkotyków, środków halucynogennych w Polsce? A może jest jakiś (...)

 • Cło i VAT przy wysyłce z USA

  Wygrałem licytację na Allegro.pl, które przedmiotem był iPhone - cena 1.675 PLN. Po zakończeniu licytacji sprzedający zaproponował mi wysyłkę towaru z USA. Czy w (...)

 • Przywóz dewiz do Polski

  Ile pieniędzy gotówką może wwieść do Polski Polak zamieszkały na stałe za granicą i czy wymagane są do tego jakieś dokumenty, jeśli suma będzie większa, np. (...)

 • Stawka VAT na sprzedaż zwierząt

  Zajmuję się skupem i sprzedażą bydła, trzody chlewnej. Dokumentuję zakup dowodem wewnętrznym, gdyż jest to zakup od rolników, którzy nie chcą podawać swoich danych. (...)

 • Szwajcaria miejscem zakupu i odbioru towaru

  Moja firma (mamy NIP VAT-UE) zakupiła towar u szwajcarskiego dostawcy. Z uwagi na fakt, że realizujemy 2-miesięczny kontrakt w Szwajcarii, miejscem dostawy była także (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-06 poz. 1200

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-10 poz. 465

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych olejów technicznych na potrzeby przemysłu chemicznego.

 • Monitor Polski 2004 nr 17 poz. 294

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społeczneji z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentów taryfowych

 • Monitor Polski 2004 nr 15 poz. 249

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentów taryfowych

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-27 poz. 1716

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych tworów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.