Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1253 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w dniu 18 grudnia 2002 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-08-09
Data wydania:2005-07-08
Data wejscia w życie:2005-08-24
Data obowiązywania:2005-08-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1253 z 2005


1253

USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. o ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w dniu 18 grudnia 2002 r. Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w dniu 18 grudnia 2002 r. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1253 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1263 z 20052005-08-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1262 z 20052005-08-09

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania oraz ubiorów cywilnych żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1261 z 20052005-08-09

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie określenia kwalifikacji wojskowych osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1260 z 20052005-08-09

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację projektów Domów Polskich

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1259 z 20052005-08-09

  Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1258 z 20052005-08-09

  Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów między Rządem Rzeczypospolitej polskiej a Rządem Montserrat - Terytorium Zamorskim Zjednoczonego Królestwa o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, podpisanej w Warszawie w dniu 17 grudnia 2004 r. oraz w Montserrat w dniu 7 kwietnia 2005 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1257 z 20052005-08-09

  Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Turks i Caicos o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, podpisanej w Warszawie w dniu 17 grudnia 2004 r. oraz w Grand Turk w dniu 1 kwietnia 2005 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1256 z 20052005-08-09

  Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Kajmanów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, podpisanej w Warszawie w dniu 17 grudnia 2004 r. oraz w Cayman Island w dniu 31 marca 2005 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1255 z 20052005-08-09

  Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Anguilli o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, podpisanej w Warszawie w dniu 17 grudnia 2004 r. oraz w Anguilli w dniu 21 stycznia 2005 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1254 z 20052005-08-09

  Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o ratyfikacji Umowy w formie wymiany listów między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, podpisanej w Warszawie w dniu 17 grudnia 2004 r. oraz w Tortoli w dniu 11 kwietnia 2005 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1252 z 20052005-08-09

  Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o ratyfikacji Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1251 z 20052005-08-09

  Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1250 z 20052005-08-09

  Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1249 z 20052005-08-09

  Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1248 z 20052005-08-09

  Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1247 z 20052005-08-09

  Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1246 z 20052005-08-09

  Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o ratyfikacji Protokołu sporządzonego zgodnie z artykułem 34 Traktatu o Unii Europejskiej, zmieniającego Konwencję w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych w zakresie utworzenia bazy danych rejestru celnego dla celów identyfikacyjnych, sporządzonego w Brukseli dnia 8 maja 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1245 z 20052005-08-09

  Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o ratyfikacji Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie zakresu informacji dotyczących prania wpływów pieniężnych w Konwencji w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych oraz włączenia numeru rejestracyjnego środków transportu do Konwencji, sporządzonego w Brukseli dnia 12 marca 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1244 z 20052005-08-09

  Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r.o ratyfikacji Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, dotyczącego wykładni Konwencji w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych dokonywanej w trybie prejudycjalnym przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, sporządzonego w Brukseli dnia 29 listopada 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 1243 z 20052005-08-09

  Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o ratyfikacji Umowy w sprawie tymczasowego stosowania między niektórymi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykorzystania technologii informatycznej dla potrzeb celnych, sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

zamów dokument

Porady prawne

 • Zwolnienie od powołanie do wojska

  Czy to prawda, że tegoroczni absolwenci szkół wyższych są automatycznie przenoszeni do rezerwy jeżeli w terminie ukończą studia? Jak to wygląda dla rocznika 1978?

 • Rozwód uzyskany w Stanach Zjednoczonych

  Czy rozwód orzeczony w Stanach Zjednoczonych wywołuje skutki w Polsce?

 • Przerwanie zgromadzenia wspólników

  Czy rozpoczęte Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników np. w dniu 25.05.02, w sytuacji gdy, przewodniczący Rady Nadzorczej otwiera obrady, następnie dokonuje się wyboru Przewodniczącego (...)

 • Odprawa a działalność gospodarcza pracownika

  Pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony (od 02.10.1997 r.) w dniu 26 marca 2002 r. wręczono wypowiedzenie umowy o pracę ze skutkiem na dzień 30 czerwca br. z przyczyn (...)

 • Zgromadzenie wspólników

  Jako jedyny wspólnik spółki z o.o. w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej I Kadencji i nie zwołaniem zgromadzenia wspólników przez Zarząd tej Spółki, postanowiłem (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-14 poz. 1605

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Deklaracji o uznaniu kompetencji Komitetu Przeciw torturom do przyjmowania i rozpatrywania informacji i zawiadomień składanych na podstawie Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1984 r.

 • Komunikat UE z 2008-10-18 nr 265 poz. 1

  Zawiadomienie opublikowane zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 980/2005 o wszczęciu dochodzenia w związku ze skutecznym wprowadzeniem (...)

 • Legislacja UE z 2008-10-18 nr 277 poz. 34

  Decyzja Komisji z dnia 14 października 2008 r. przewidująca wszczęcie dochodzenia na podstawie art. 18 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 980/2005 (...)

 • Komunikat UE z 2009-01-29 nr 23 poz. 14

  Sprostowanie do zawiadomienia opublikowanego zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 980/2005 o wszczęciu dochodzenia w związku ze skutecznym (...)

 • Legislacja UE z 2010-12-21 nr 336 poz. 13

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1226/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 w sprawie handlu niektórymi (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.